ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Στη διάθεση των επισκεπτών τού σπηλαίου Πετραλώνων υπάρχει μόνιμα από την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ένα βιβλίο εντυπώσεων που αποτυπώνει τις απόψεις τους. Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται οι αφιερώσεις σε:

α) Χρονολογική σειρά 

β) Αλφαβητική σειρά ονομάτων (χωριστά αλλοδαπών και Ελλήνων επισκεπτών).

Εντύπωση προκαλούν τα πυκνά και ιδιαίτερα ευμενή σχόλια, για τα οποία από αυτή την ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας.

Κατά τη διάρκεια της βίαιης και παράνομης αποβολής τής Εταιρείας τα έτη 1983-1997 και 2011-2014 οι επισκέπτες "φιμώθηκαν", αφού δεν τους χορηγήθηκε κανένα βιβλίο εντυπώσεων και αυτός είναι ο λόγος που λείπει για τις αντίστοιχες περιόδους κάθε ανάλογη αναφορά. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ