ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

 1- 1     έως     5- 3   2000                                        2-1  έως  31-5     1998

10- 8   έως   31-12   1999                                        1-9  έως  29-12   1997

 1 - 7     έως   9 - 8   1999                                        1-8  έως   31-8    1997

 1- 5     έως   30- 6   1999                                       28-6  έως   31-7    1997

 5- 1     έως   30-4    1999                                        2-1   έως   31-3    1983

15-8   έως    30-12   1998                                        31-8   έως  30-12 1982

 1- 6     έως   14-8   1998                                           2-8    έως  29-8  1982

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ