Η ανωτερότητα των καθ ημάς εθνικισμών (15 Ιουλίου 2018)

 

Όπως και για τις εθνικιστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε άλλες περιοχές, το ίδιο απλό ερώτημα μπορεί να τεθεί όσον αφορά και τη δική μας γειτονιά της ΝΑ Ευρώπης: ποίος εθνικισμός άραγε υπερτερεί, εκείνος των Αλβανών, των Βουλγάρων, των Ελλήνων, των Σέρβων, των Σκοπιανομακεδόνων ή των Τούρκων;

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν όχι όλες, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι έχουν, αν μη τι άλλο φαινομενικά, δεδηλωμένη την ανωτερότητα έναντι των υπολοίπων. Πάντως η αποτελεσματικότητα της όποιας αντίστοιχης δραστηριότητας εξαρτάται από τη χρηματοδότηση, το πλήθος των μελών, καθώς και (ίσως ακόμα περισσότερο) από το ενδιαφέρον των πάσης φύσεως τοπικών ή / και αλλοδαπών κρατικών ή παρακρατικών οργανώσεων.

Τα παραπάνω πάντως δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα εθνικά δίκαια, αλλά μάλλον με τους σχεδιασμούς ενός εκάστου. Επομένως, η κάθε πλευρά είναι δυνατόν (και συνήθως αυτό κάνει) να εμφανίζει υπέρ της μια αλήθεια διαφορετική από τους υπόλοιπους, κάτι που προφανώς με τη σειρά του εξαρτάται όχι μόνο από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα κάθε λογής συμφέροντα, αλλά κι από την ευπιστία όσων είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις αντίστοιχες εθνικιστικές πρακτικές.

Όμως, εκείνο που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι άλλη εικόνα αποκομίζεται τελικά με βάση την ιστορική (διεθνώς αποδεκτή) αλήθεια κι άλλη από την εκ προθέσεως αλλοίωσή της. Η πρώτη μπορεί να είναι ευεργετική για κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη, η δεύτερη μόνο για πρόσκαιρες επιδιώξεις, που εξάλλου δρουν ως τροχοπέδη ενάντια στην ανάπτυξη κι ευημερία του παγκόσμιoυ κοινωνικού συνόλου. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που απ' αυτό τον ιστοχώρο εν είδει αντι-τροχοπέδης τονίζεται η ανάγκη της διεθνούς συμφιλίωσης κι αλληλεγγύης.

Ακόμα κι αν προς στιγμή υποτεθεί ότι ο ελληνικός εθνικισμός είναι ας πούμε λόγω ιστορικότητας τάχα ανώτερος από τους υπόλοιπους, είναι ποτέ δυνατόν οι άλλοι να αποδεχτούν κάτι τέτοιο ή όπως είναι φυσικό θα προτιμήσουν να μπουν στη λογική ότι αυτό είναι δικό μας πρόβλημα κι όχι δικό τους;

   

The "superiority" of the nationalisms in SE Europe (15th July 2018) )

 

As with nationalist theories developed in other regions, the same simple question can be brought forward about our own neighborhood in SE Europe: which nationalism is superior, that of Albanians, Bulgarians, Greeks, Serbs, Skopjanomacedonians or Turks?

In each of the above cases, if not all, most involved declare "superiority" in front of the others. However, the effectiveness of any such activity depends on funding, the multitude of members, and (perhaps even more) on the interest of various local and / or foreign state or sub-state organizations.

However, the above do not have any particular relationship with national rights, but rather with the designs of each one. Therefore, every side can (and usually does) display a truth different from the others, which obviously depends not only on the various interests (as described above) but also on the credulity of those who are willing to follow the corresponding nationalistic practices.

But what is most important is that another picture is ultimately derived from historical truth (internationally accepted) and another one from its deliberate alteration. The former can be beneficial to every inhabitant of this planet, the second only for temporary aspirations, acting also as a brake against the development and prosperity of the world society as a whole. This is the main reason why this website, as an anti-skid, is stressed to the need of international reconciliation and solidarity.

Even if, for a moment, Greek nationalism is supposed to be due to historicity "superior" compared to the others, is it ever possible for them to accept such a position or as it is natural they would prefer enter into the logic that this is our problem and not theirs?