2017 (: 96 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2017 Το επγραμμα του Μαραθνα και το στρατηγικ "σφλμα" στις Θερμοπλες.    
Jan. - 2017

 The Marathon epigram and the strategic "error" at Thermopylae.

   
Ιαν. - 2017 Διημερίδα για τη δραστηριότητα Γερμανών Αρχαιολόγων στην Ελλάδα απ 1874.    
Jan. - 2017

 Two-day event regarding the activity of German archaeologists in Greece since 1874.

   
16-01-2017 Ημερδα για τη μχη των οχυρν του 1941 στο Πολεμικ Μουσεο την 1η Φεβρ.    
16-01-2017

 Workshop concerning the battle of the (Roupel) fortress in 1941 at the War Museum on February 1st.

   
23-01-2017 Δθεν "απντηση" της ΕΠΣ αναφορικ με καταγγελες επισκεπτν στο Σπλαιο Πετραλνων για διαστρβλωση των ανασκαφικν δεδομνων απ φλακες.    
23-01-2017

The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology allegedly "response" to for visitors' complaints at Petralona Cave concerning distorting excavated data from archaeological guards.

   
Φεβ. - 2017 Η βιογραφα του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο στα Γαλλικ, πως και σε λλες ξι ακμα γλσσες.
Feb. - 2017

The biography of Dr. Aris N. Poulianos in French, as well as in six other languages.

   
Φεβ. - 2017 Πενθμερες εκδηλσεις για τη μχη των οχυρν του 1941 στο Πολεμικ Μουσεο.  
Feb. - 2017

Five-day events concerning the battle of the (Roupel) fortress in 1941 at the War Museum.

   
Φεβ. - 2017 12 υποσημεισεις στην απ 23-1 "απντηση" της ΕΠΣ για το Σπλαιο Πετραλνων.
Feb. - 2017

12 further footnotes regarding the 23-1 "answer" of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology for Petralona Cave.

   
Φεβ. - 2017   Ηλ. επιστολή συμπαράστασης στο έργο μας από ομογενή της Γερμανίας.  
Feb. - 2017  

Supporting e-mail of our work by a Greek living in Germany.

 
Μρτ. -2017   Γεια σου Νίκε Κούνδουρε.  
March -2017   Good by Nikos Koundouros.  
Απρ. - 2017   "Ξεχασμνες" γενεσιουργς αιτες του 1821.  
April - 2017   "Forgotten" generative causes of 1821.  
Απρ. - 2017   Μια πρσφατη μεταπτυχιακ εργασα του ΕΑΠ - Ε. Γκρομπανοπολου.  
April - 2017  

A recent postgraduate publication of E. Grobanopoulou at EAP (Free Open University).

 
Απρ. - 2017   Συντοπτες υποψφιοι νομπελστες.  
April - 2017   Fellow Greeks nominee for Nobel price.  
Απρ. - 2017   Ρωσικ σχλιο στην εκπομπ για το Υ χρωμσωμα στο Τσαπανδου "μικροσκπιο".
April - 2017  

Russian commentary on the Y Chromosome broadcast in Tsapanidou’s "microscope".

 
Απρ. - 2017   Τα να απ το Ινστιτοτο του "Αρχιπελγους".  
April - 2017  

News from the “Archipelagos” Institute.

 
27-03-2017  

Η Αρχαιολογικ Υπηρεσα δρα ανθελληνικ διαπομπεοντας τη χρα μας στα μτια των Ελλνων και Ξνων τουριστν (διαδικτυακ);

 
27-03-2017  

Does the Greek Archaeological Service act in an anti-Hellenic way by interceding the country in the eyes of local and foreign tourists? (Online).

27-03-2017  

Η Αρχαιολογικ Υπηρεσα δρα ανθελληνικ διαπομπεοντας τη χρα μας στα μτια των Ελλνων και Ξνων τουριστν (pdf);

 
27-03-2017 Does the Greek Archaeological Service act in an anti-Hellenic way by interceding the country in the eyes of local and foreign tourists(pdf)?
Μιος - 2017   Ημερίδα για την ελληνική γλώσσα.  
May - 2017    Workshop on the Greek language.  
Μιος - 2017   Επετειακό αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου.  
May - 2017   Anniversary tribute to (singer) Domna Samiou.  
Μιος - 2017   Aνάγκη παραπέρα βελτίωσης της οδικής μας συμπεριφοράς.  
May - 2017   The need for further improvement of our road behavior.  
08-05-2017  

Η απφαση 743 του Αρεου Πγου για το σπλαιο Πετραλνων.

 
08-05-2017  

The 743 decision of the Supreme Court regarding Petralona cave.

19-05-2017  

Περ αρχανθρπου, Σπ. Πετραλ. και η αλλεργα της χρονολγησης - Α. Αντωνκος

 
19-05-2017

 About the Archantropus, Petralona cave and the allergy of its dating - A. Antonakos.

22-05-2017  

The possible hominin Graecopithecus from Europe - PLOS

 
22-05-2017   Ο πιθανς ανθρωπδης Graecopithecus απ την Ευρπη - PLOS.
22-05-2017  

Εμφανστηκε ο πρτος νθρωπος στην Ελλδα; in.gr | Deutsche Welle | Διαδκτυο.

 
22-05-2017  

Did the first human appear in Greece? in.gr | Deutsche Welle | Internet (Internet).

 
22-05-2017  

Εμφανστηκε ο πρτος νθρωπος στην Ελλδα; in.gr | Deutsche Welle | Διαδκτυο -

αντγραφο.
22-05-2017  

Did the first human appear in Greece? in.gr | Deutsche Welle | Internet - copy.

 
26-05-2017 Απ AEE: Helladopithecus εναι η σωστ ταξονομικ ονομασα του Greacopithecus.  
26-05-2017 Anthropological Association of Greece: Helladopithecus is the correct taxonomic naming of Greacopithecus.

 

 
31-05-2017 Χρονοτοπα: Δεν προρχεται απ την Αφρικ ο νθρωπος - / διαδκτυο Γ. Λεκκης
31-05-2017   Chronotopia: Humans did not come from Africa (internet). G. Lekakis
31-05-2017   Δεν προρχεται απ την Αφρικ ο νθρωπος - Χρονοτοπα / pdf Γ. Λεκκης
31-05-2017   Chronotopia: Humans did not come from Africa (pdf). G. Lekakis
19-06-2017   Επιστολ Α.Ε.Ε. (αρ. πρ. 1956) προς Υπ. Πολιτισμο αναφορικ με Ελλαδοπθηκο.  
19-06-2017  

 Letter of the Anthropological Association of Greece (Protocol No 1956) to the Ministry of Culture in relation to Helladopithecus.

 
28-06-2017   Δθεν "απντηση" στην Α.Ε.Ε. απ Υπ. Πολιτισμο σχετικ με τον Ελλαδοπθηκο.  
28-06-2017  

An allegedly "answer" to the Anthropological Association of Greece from the Ministry Culture on Helladopithecus.

 
Ιολ. - 2017  

Αρνες και Στδια.

 
July - 2017  

Arenas & Stadiums.

 
19-07-2017   Ενημρωση Υπουργο Πολιτισμο για απαρδεκτη απντηση περ Ελλαδοπθηκου.  
19-07-2017   Informing the Minister of Culture about the unacceptable response in relation to Helladopithecus.  
29-07-2017   ρθρο για την καταγωγ κι εξλιξη των ανθρπων του Μριου Δημπουλου.  
29-07-2017   Article on the Origins and Evolution of Humans, by Marios Dimopoulos.  
Αυγ. - 2017  

Η Ελλδα η Τουρκα εναι ο τπος γννησης της τυραννας;

 
Aug. - 2017  

Greece or Turkey is the birth place of tyranny?

 
07-08-2017  

Να θραστατη ως παρνομη μη απντηση του υπ. Πολιτισμο περ Ελλαδοπθηκου.

 
07-08-2017   New impudent and unlawful non-response of the Ministry of Culture as regards Helladopithecus.
18-08-2017   "Ο Πλεμος για την Καταγωγ του Ανθρπου". ρθρο Θανση Ζερμπλη
18-08-2017   "War about Human Origin". Article of Thanassis Zerbilis
23-08-2017   Η αλληλογραφα του ρη Πουλιανο με το υπ. Πολιτισμο - Χρονοτοπα Γ. Λεκκης
23-08-2017  

  Chronotopia: The correspondence of Aris Poulianos with the Ministry of Culture.

G. Lekakis
Σεπτ. - 2017   Η διδ. διατριβ του Ν. Α. Πουλιανο που εξδωσε το 1995 το Παν/μιο Φλωρεντας.  
Sept. - 2017   The PhD dissertation of N. A. Poulianos, published in 1995 by Florence University.  
Οκτ. - 2017  

Σύντομη αναδρομή στις απαρχές της ανθρωπολογίας, τον καρκνο του πους κ..

 
Οκτ. - 2017  

 

A brief overlook at the origins of anthropology, penile cancer, and other similar issues.
08-10-2017 Το "κανλι - Visaltis" στοYou tube: 40 χρνια η απαγορευμνη τανα της Λ. Κουρκουλκου για Σπ. Πετρ.  
08-10-2017

The You tube " Visaltis" channel uploaded a forbidden for 40 years film of Lila Kourkoulakou about Petralona.

   
01-11-2017 Οι σημαντικτερες (top) βιντεο-ταινες στο διαδκτυο αναφορικ με το ργο του ρη Πουλιανο.  
01-11-2017

The most important videos on the Ιnternet regarding Aris Poulianos deed.

   
25-11-2017

Αναγωγ ελληνικν λξεων σε

εποχ λθου - Αναπαραγωγ στα "Διαδραστικ" απ Σπ. Μακρ.  
25-11-2017

Greek words in stone age - Reproduction in "Interactive".

   
25-11-2017

Περ αρχανθρπου, σπ.

Πετραλνων και η "αλλεργα της χρονολγησης"- karavaki - A.A.A.  
25-11-2017

 About the Archanthropus, the Petralona cave and the "allergy of their dating" - karavaki - A.A.A.

   
Δεκ. - 2017 Ουκ εν τη υπερβολή το ευ.    
Dec. - 2017 Not any good in the exaggeration…    
Δεκ. - 2017 Αμαρτες των Σαμαρ, Βενιζλου, Γερουλνου, Τζαβρα κ.… παιδεουσι Κονιρδου.    
Dec. - 2017 Sins of Samaras, Venizelos, Geroulanos, Tzavaras and others... pester Koniordou.    
15-12-2017

Σχλιο περ δθεν "χουντικο" Πουλιανο στο βντεο της Κουρκουλκου απ Πτρο Γεωργου.

   
15-12-2017

Comment on Poulianos as a "junta-fellow" in the video of Kourkoulakou by Petros Georgiou.

   
16-12-2017

Περ αρχανθρπου, σπηλαου

Πετραλνων... Αναπαραγωγ του 25-11 ρθρου, απ Γ. Σχζα.  
16-12-2017

About the Archanthropus, Petralona cave etc... reproduction by G. Schizas of the 25-11 article.

   
31-12-2017

Παρατηρσεις επ του Καριτικου, Horon και Ποντικο χορο, εκ μρους του Ν. Α. Πουλιανο.

   
31-12-2017

Remarks on Ikarian,

Horon & Pontian dances. by N Poulianos/ Τext in English & Greek (cf. next)  
31-12-2017

Το ανωτρω σχλιο, μεταφρασμνο στα Ελληνκ.

   
31-12-2017

The above comment, translated into Greek.

   

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ