ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Ιουνίου 2014, αρ. πρωτ. 1915

 

Προς: 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (166636/6580), 2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως, 2) ΓΔΑΠΚ (166636), 4) ΓΔΔΥ (166636)

 

Κοιν: Α) Πειθαρχικό Συμβούλιο, Β) ΤΑΣΜΚΜ, Γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (ΕΠΣΒΕ) Ναυαρίνου 28, Θεσσαλονίκη 55131, τηλεομ: 2310 - 410376 Δ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος

 

Θέμα: Παρελκυστικές έως παραπλανητικές οι «επίσημες απόψεις» σχετικά με την ανεύρεση ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής.

 

Σχετ: Το 1905/22-4-2014 έγγραφό μας (μαζί και με τα λοιπά εν διαδικτύω απαντώμενα).

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

 

Κατά πρώτον: Ύστερα από ένα δίμηνο, στις 28-6-2014 παραλάβαμε το από 25-4-2014 / 935 έγγραφο της ΕΠΣΒΕ, το οποίο είχαμε αναγκαστεί να ζητήσουμε 4-6-2014, καθότι αυτό δεν μας είχε κοινοποιηθεί. Έτσι πληροφορηθήκαμε ότι το προαναφερόμενο 1905 σχετικό, διαβιβάστηκε στο ΑΠΘ με το ερώτημα ποία ήταν και τι απέγιναν τα οστά που αναφέρονται ως ανθρώπινα από τον καθηγητή Ανατομίας Α. Σάβα, σε άρθρο των Κόκκορου και Κανέλλη (1960) στη σελ. 440 του γαλλόφωνου περιοδικού L’Anthropologie, v. 64.

            Κατά δεύτερον: Το ΑΠΘ 19-5-2014 απάντησε ότι: Η συλλογή οστών από τα Πετράλωνα που έχει το Α.Π.Θ. δεν περιλαμβάνει οστά του γένους Homo (άνθρωπος - ούτε του περίφημου κρανίου;). Η εξέτασή της από διάφορους επιστήμονες δεν έδειξε την παρουσία (;) του ανθρώπου. Η λεπτομερής μελέτη μεμονωμένων δοντιών, που θεωρήθηκε αρχικά ότι ανήκαν σε άνθρωπο, έδειξε ότι ανήκουν σε αρκούδα των σπηλαίων (Gantt et al., 1980).

Από τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι συνεχίζει να παραμένει αναπάντητο το ερώτημά μας σχετικά με το ποία ήταν και τί απέγιναν τα κόκαλα για τα οποία γίνεται λόγος από τον καθηγητή Ανατομίας Α. Σάβα το 1960. Αναφορικά με την «απάντηση» του ΑΠΘ μπορούν να παρατεθούν επιπλέον τα εξής: 1. Μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη για τα υπόλοιπα προαναφερόμενα ανθρώπινα οστά, είτε π.χ. γιατί αυτά χάθηκαν, είτε επίσης γιατί κλάπηκαν και μπορεί σήμερα να βρίσκονται κάπου αλλού. Εξάλλου, ακόμα και αν αποδεχτούμε ότι τώρα στις συλλογές του ΑΠΘ δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα ανθρώπινα οστά, εκείνα που αναφέρονται το 1960 τι απέγιναν; 2. Το ΑΠΘ λέει ότι κατά καιρούς έγινε εξέταση όλων (;) των οστών, ανάμεσα στα οποία δεν εντοπίστηκαν ανθρώπινα. Το γεγονός όμως ότι δεν επισημαίνεται επακριβώς πότε και συγκεκριμένα από ποίους εξετάστηκαν τα απολιθώματα, προκαλεί περαιτέρω ερωτηματικά. Άραγε υπάρχουν κάποια παραπέρα (άγνωστα) στοιχεία, για τα οστά που είχαν βρεθεί την περίοδο 1959-1960; Το γεγονός ότι το ΑΠΘ ουδέποτε έχει δημοσιεύσει δικές του φωτογραφίες από το ανθρώπινο κρανίο πριν αυτό αρχίσει να «καθαρίζεται» από τη σταλαγμιτική του επικάλυψη, δείχνει απίστευτη προχειρότητα, την οποία όσο καιρό δεν παραδέχεται το ΑΠΘ και «δεν βλέπει» η Αρχαιολογική Υπηρεσία, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται και οι αντίστοιχες αμφιβολίες. 3. Δεν αποτελεί άραγε παρελκυστική απάντηση η επίκληση στο ότι η εξέταση των οστών από διάφορους επιστήμονες δεν έδειξε την παρουσία του ανθρώπου; Ο καθηγητής Ανατομίας Α. Σάβας δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ειδικούς επιστήμονες και μάλιστα του ΑΠΘ που εξέτασαν τα οστά; 4. Δεν αποτελεί παρελκυστική και πάλι τακτική η άσχετη παραπομπή σε (τέσσερεις) μεμονωμένους οδόντας (κοπτήρες) στην προαναφερόμενη δημοσίευση του 1980 (στην οποία παρεμπιπτόντως δεν συμμετείχε ούτε ο Α. Σάβας, αλλά ούτε και ο Β. Kurten - παρά τα όσα πέραν πάσης «αμφισβήτησης» ισχυρίζεται η ΕΠΣΒΕ 26-5-2014); Υπονοείται άραγε, με την παραπάνω παραπομπή, το αδιανόητο πως ο προαναφερόμενος καθηγητής Ανατομίας μπορεί να είχε μπερδέψει οστά με δόντια;

            Κατά τρίτον: Λόγω αρμοδιότητας η ΕΠΣΒΕ όφειλε να είχε ξεκινήσει ήδη αφ’ εαυτού τη διερεύνηση του ζητήματος, αλλά τελικά μόνο εξ αιτίας της παραίνεσής μας ζήτησε 25-4-2014 να πληροφορηθεί από το ΑΠΘ για τα οστά που ανέφερε ο καθηγητής Α. Σάβας το 1960. Απογοητευτική όμως υπήρξε και η συνέχεια, καθότι αντί να προβεί π.χ. σε κάποια δική της αυτοψία με την κατάλληλη εκ μέρους ειδικών καταγραφή και φωτογράφιση των απολιθωμάτων από το σπήλαιο Πετραλώνων, ώστε να εξεταστεί πλήρως η συλλογή των οστών του ΑΠΘ, με το από 26-5-2014 / 1259 γίνεται επίκληση στο ότι το αρμόδιο (;) πανεπιστημιακό τμήμα πληροφόρησε το Υπουργείο Πολιτισμού πως δεν υπάρχουν άλλα ανθρώπινα υπολείμματα και πως ύστερα από τα παραπάνω, η ΕΠΣΒΕ δεν έχει οποιονδήποτε λόγο να πιστεύει (;) ότι στο σπήλαιο βρέθηκαν και άλλα ανθρώπινα οστά. Κανένα δεν ενδιαφέρει τι πιστεύει οιοσδήποτε. Σημασία έχει μόνο το αποτέλεσμα εξονυχιστικής διερεύνησης των συμβάντων (άσχετα αν αυτή η περίπτωση παραπέμπει και στο γνωμικό «ρώτα τον φίλο μου…»). Εξάλλου, εκτός του ότι έτσι υιοθετήθηκαν τελικά «αμάσητα» όσα ισχυρίζεται το ΑΠΘ, το Γεωλογικό του Τμήμα έχει πολλάκις καταγγελθεί ότι διαστρεβλώνει στοιχεία (πρβλ. http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/0%208/080201/Feb%202008.htm), γεγονός που προφανώς ούτε καν λήφθηκε «αρμοδίως» υπόψη.

            Κατά τέταρτον: Στα έγγραφά της πολύ συχνά, αλλά οπωσδήποτε άστοχα, η (επίσης) αδρά επιδοτούμενη ΕΠΣΒΕ αυτοεπαινείται πως το μόνο που κάνει είναι να εκτελεί στο ακέραιο το καθήκον που ο Νόμος ορίζει. Για μας είναι παντελώς αδύνατον να χορηγήσουμε μια ανάλογη «έξωθεν καλή μαρτυρία», αλλά ούτε να αποδεχτούμε και καμμία «έσωθεν». Ανεξάρτητα όμως από αυτό, δεν αποκαλύπτεται ανάγλυφα από τα εδώ παρατιθέμενα ότι τα καθήκοντά της εκτελούνται όχι μόνο με παρελκυστικό, αλλά και με παραπλανητικό τρόπο, ακόμα και ενώπιον των πολιτικών κλπ προϊσταμένων της;

Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις δικές σας παραπέρα ενέργειες. Για το Δ. Σ. της Α.Ε.Ε., ο Πρόεδρος Δρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ