Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2014, αρ. πρωτ. 1379 (που παρελήφθη ταχυδρομικά 28-6-2017)

 

ΠΡΟΣ : Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

 

ΚΟΙΝ: α) Γραφείο Υπουργού, β) ΓΔΑΠΚ, γ) ΓΔΔΥ δ) Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφου

 

Σχετ.: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 1912/4-6-2014

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο του υπ' αριθ. 935/25-4-2014 εγγράφου μας, το οποίο μας ζητήσατε. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι όλες οι ενέργειες της υπηρεσίας μας, όπως θα έχετε ασφαλώς διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία των μνημείων αρμοδιότητάς μας και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ είναι πάντοτε αυστηρά σύμφωνες με το Νόμο. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο χαρακτηρισμός, εκ μέρους σας, του περιεχομένου εγγράφων της υπηρεσίας μας ως παρελκυστικά διαλαμβανόμενα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οφείλεται απλώς σε παραδρομή. Συνημμένο: Το διαβιβαζόμενο αντίγραφο (1 φύλλο). Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Ανδρέας I. Ντάρλας Αρχαιολόγος

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ