ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

Τηλ: 210-3646793, Fax: 210-3632740

Διαδίκτυο:www.aee.gr, ηλ.ταχ:aee@otenet.gr

Κινητό: 6936705100

Αθήνα 4 Ιουνίου 2014, αρ. πρωτ. 1912

 

 

Προς: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (ΕΠΣΒΕ)

Ναυαρίνου 28, Θεσσαλονίκη 55131, τηλεομ: 2310 - 410376 (αρ. πρωτ. 1379)

 

Κοιν: 1) Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (143232/5761)

2) Πειθαρχικό Συμβούλιο (748)

3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως

4) ΓΔΑΠΚ (143232)

5) ΓΔΔΥ (143232)

6) ΤΑΣΜΚΜ

7) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος

 

Θέμα: Παροχή αντιγράφου, ενδεχομένως εκ παραδρομής μη κοινοποιηθέντος.

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

 

Από την 19-5-2014 παροχή απόψεων του ΑΠΘ που πρωτοκολλήσατε 21-5-2014 / 1199 και μας διαβιβάσατε με το 1259/26-5-2014 δικό σας, συμπεραίνεται ότι την 25-4-2014 αποστείλατε στο ΑΠΘ το υπ. αρ. 985 έγγραφο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν μας κοινοποιήσατε. Ανεξάρτητα εάν αυτό έγινε εκ παραδρομής ή όχι σας παρακαλούμε να μας το αποστείλετε και αυτό (για περισσότερη πιθανόν ευκολία στο τηλεομ. 210-3632740), προκειμένου να αντιμετωπίσουμε συνολικά τα σε αυτά παρελκυστικά διαλαμβανόμενα.

Για το Δ. Σ. της Α.Ε.Ε., η Γ.Γ. Κατερίνα Μανωλαράκη

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ