Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

Θεσσαλονίκη, 26-5-2014, αρ. πρωτ. 1259

 

ΠΡΟΣ : Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος

 

ΚΟΙΝ: α) Γραφείο Υπουργού, β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως, γ)  ΓΔΑΠΚ, δ) ΓΔΔΥ ε) ΤΑΣΜΚΜ,

 

Σχετ. :        α) Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 1905/20-2-2014 (αρ. εισερ. 902/22.4.14)

β) Έγγραφο του Τομέα Γεωλογίας του ΑΠΘ με αρ. πρωτ. 47/19-5-2014

ΘΕΜΑ :    Πληροφορίες για ενδεχόμενη ανεύρεση ανθρώπινων οστών στο σπήλαιο Πετραλώνων

Σε συνέχεια του α' σχετικού, με το οποίο ζητήσατε πληροφορίες αναφορικά με το θέμα και ειδικότερα πότε ακριβώς έλαβαν χώρα οι επισκέψεις του καθ. Α. Σάβα στο σπήλαιο καθώς και αν περισυνέλεξε ανθρώπινα οστά, σας γνωρίζουμε ότι στο αρχείο της υπηρεσίας μας δεν υπάρχει κανένα σχετικό στοιχείο, όπως ήταν αναμενόμενο, άλλωστε, αφού οι εν λόγω επισκέψεις χρονολογούνται από το 1960. Αναφορικά με το ενδεχόμενο να βρέθηκαν και άλλα ανθρώπινα οστά πέρα από το γνωστό κρανίο, ο αρμόδιος τομέας του ΑΠΘ μας πληροφόρησε ότι στη συλλογή Πετραλώνων που φυλάσσεται στο Παλαιοντολογικό Μουσείο δεν περιλαμβάνονται άλλα ανθρώπινα οστά (β' σχετικό). Κάποια δόντια, που είχαν θεωρηθεί αρχικά ως ανθρώπινα, διαπιστώθηκε τελικά ότι ανήκαν σε σπηλαία άρκτο. Η εγκυρότητα της σχετικής μελέτης, η οποία έχει γίνει από εξέχοντες ειδικούς και έχει δημοσιευτεί σε έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση (D. Gant, Ν. Xirotiris, Β. Kurten, J. Melentis, The Petralona dentition- Hominid or Cave Bear?, Journal of human Evolution 9 (1980), 483-487), δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης αλλά ούτε και έχει αμφισβητηθεί.

Ύστερα από τα παραπάνω, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι στο σπήλαιο βρέθηκαν και άλλα ανθρώπινα οστά, πέρα από το ανθρώπινο κρανίο.

Συνημμένο: Το β' σχετικό Ο Προϊστάμενος της Εφορείας, Ανδρέας I. Ντάρλας Αρχαιολόγος

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ