Α.Π.Θ. Τμήμα Γεωλογίας, Θεσσαλονίκη, 19/5/2014

 

Προς: Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

 

Θέμα: Παροχή απόψεων για ευρήματα από το σπήλαιο Πετραλώνων

 

Σχετ. Έγγραφο 985/25-4-2014 της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

 

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφο, έχουμε να σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

 

Η συλλογή οστών από τα Πετράλωνα που έχει το Α.Π.Θ. δεν περιλαμβάνει οστά του γένους Homo (άνθρωπος). Η εξέτασή της από διάφορους επιστήμονες δεν έδειξε την παρουσία του ανθρώπου.

 

Η λεπτομερής μελέτη μεμονωμένων δοντιών, που θεωρήθηκε αρχικά ότι ανήκαν σε άνθρωπο, έδειξε ότι ανήκουν σε αρκούδα των σπηλαίων (Gantt et al., 1980), (βλ. συνημμένα).

 

Συνημμένα: 1. Επιστημονικό άρθρο Gantt et al., 198(\ σελ. 483-487.

 

Με τιμή, Καθ. Αδ. Κίλιας, Διευθυντής του Τομέα Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ