Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2014, αρ. πρωτ. 935

 

ΠΡΟΣ : Καθηγητή Γεώργιο Κουφό ΑΠΘ

 

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Υπουργού, 2) ΓΔΑΠΚ, 3) ΔΙΠΚΑ Τμήμα Β, 4) ΔΜΕΕΠ

 

ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων για ευρήματα από το σπήλαιο Πετραλώνων

 

Σχετ.: Έγγραφο της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος με αρ.πρωτ. 1905/22-4-2014

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του παραπάνω σχετικού, με το οποίο η ΑΕΕ ζητεί πληροφορίες αναφορικά με την πιθανή ανεύρεση και άλλων ανθρώπινων καταλοίπων στο σπήλαιο Πετραλώνων, πέρα από το κρανίο, την εποχή της ανακάλυψης του σπηλαίου και παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις απόψεις σας επί των ερωτημάτων που διατυπώνονται. Ειδικότερα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δημοσιευθείσα πληροφορία (L'Anthropologie 64, ρ. 440) ότι ο καθηγητής Α. Σάββας αναγνώρισε ανθρώπινα οστά μεταξύ των ευρημάτων του σπηλαίου και ποια ήταν στη συνέχεια η τύχη αυτών. Συνημμένο: Το διαβιβαζόμενο έγγραφο (1 φύλλο) Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Ανδρέας I. Ντάρλας Αρχαιολόγος

 

(Σημείωση: Παραδόξως διαφορετικοί είναι οι παραλήπτες προς κοινοποίηση, τόσο σε σχέση με το 1905/ 22-4-2014 της ΑΕΕ, όσο και της ίδιας της ΕΠΣΒΕ 1259/ 26-5-2014, κάτι που άραγε υποδηλώνει ότι το παρόν δεν χρειαζόταν να γνωστοποιηθεί ούτε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και στη Γενική Δ/νση Διοικητικού;).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ