ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                     

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας                                                  

  

 24 Δεκεμβρίου 2012

 

Θέμα: Υποβολή αναληθών στοιχείων στη Βουλή εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων.

 

(Αφού προηγουμένως η ΑΥΓΗ και το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος που πρόσκειται στο ΚΚΕ διαμαρτηρήθηκαν προς το ΥΠΠΟ)... Με την 20089 / 20-7-2011 / Ερώτηση, 14 βουλευτές (του ΛΑΟΣ, ) αποτάθηκαν προς το ΥΠΠΟΤ σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, στη 2η παράγραφο αναφερόταν: … από την απομάκρυνση του Πουλιανού (4-4-2011) έως και σήμερα (τελικά το καλοκαίρι του 2012), καταγράφονται αρνητικές μόνο εξελίξεις, καθώς η οικονομική αξιοποίηση του σπηλαίου έχει πέσει στο ναδίρ (δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου έσοδα)… Για αυτό… ερωτάται ο κ. Υπουργός: Πόσα έσοδα απώλεσε το δημόσιο, εξαιτίας της αποβολής Πουλιανού, από τον χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων;

Στις 2-9-2011 από τη Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./ 1668) με υπογραφή του τ. Υφυπουργού κ. Γ. Νικητιάδη, δόθηκε η ακόλουθη απάντηση στην οποία αναπαράγεται ακριβώς η ίδια φράση με του 1676 / 27-7-2011 εγγράφου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος: Το Ελληνικό δημόσιο δεν απώλεσε έσοδα εξαιτίας της αποβολής της ΑΕΕ από το σπήλαιο ΠετραλώνωνΌμως η ίδια υπηρεσία (ΕΠΣΒΕ), με το 827 / 28-4-2011 (2η σελ. 2η ενότητα, 2η παρ.) προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων επί λέξει αναφέρει: Προς το παρόν και μέχρι να εγκριθεί η διάθεση εισιτηρίων ο χώρος λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, με συνέπεια την απώλεια πολύ σημαντικών εσόδων για το Δημόσιο. Το ζήτημα της παραπληροφόρησης της Βουλής τέθηκε 22-2-2012 υπόψη διαφόρων αποδεκτών, αλλά και πάλι ουσιαστικά «κουκουλώθηκε». Εν συνεχεία 28-9-2012 / 992999 τέθηκε υπόψη του ΥΠΑΙΘΠΑ από τον Πρόεδρο των Ευρωπαίων Ανθρωπολόγων, αλλά και πάλι… «φωνή βοώντος εν τη ερήμω» καθότι η παραίνεση έμεινε αναπάντητη, παρόλο που πολλά ΜΜΕ την έχουν αναδημοσιεύσει.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ΕΠΣΒΕ εν γνώσει της υπέβαλε  αναληθή-ανακριβή στοιχεία στη Βουλή, είτε αφ’ εαυτού, είτε με τη συμμετοχή επίσης άλλων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΤ, πιθανόν και με τη συμμετοχή των τότε κυβερνητικών οργάνων.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι όλα τα ζητήματα που είχαν τεθεί στην από 20-7-2011 Ερώτηση είναι εξίσου σημαντικά, στα οποία δόθηκαν και πάλι παραπλανητικές έως ψευδείς απαντήσεις, αλλά για λόγους στοχευμένης συγκεκριμενοποίησης η παρούσα καταγγελία περιορίζεται στο εν θέματι σχετικό.  

Όπως και να ’ναι, ένα τεράστιο ερωτηματικό παραμένει: πώς υπάλληλοι του Δημοσίου ενώ εμφανίζονται να ψεύδονται ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, παραμένουν μέχρι και σήμερα στο απυρόβλητο;

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Ε.,  Δρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

Επισυνάπτονται: 7 έγγραφα, με 19 συνολικά σελίδες (οι οποίες έχουν αναρτηθεί - πρβλ. ανωτέρω - στο διαδίκτυο).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ