ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Ναυαρίνου 28 55131 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένου

Τηλέφωνο : 2310 410185, Fax: 2310 410376, E-mail: epsbe@culture.gr

 

Θεσσαλονίκη, 11-9-2012, Αρ. πρωτ.:2356


 

ΠΡΟΣ: Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος Δαφνομήλη 7 11471 ΑΘΗΝΑ

 

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Πολιτισμού

4. ΓΔΑΠΚ Μπουμπουλίνας 20 10682 ΑΘΗΝΑ


 

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία σας για απρεπή συμπεριφορά υπαλλήλου της υπηρεσίας μας

 

Σχετ. : Έγγραφο σας με αρ. πρωτ. 1865/17-8-2012

 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι, τόσο από την άμεση ενημέρωση κατά το χειρισμό του θέματος όσο και από την εν συνεχεία διερεύνηση αυτού, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Κατ' αρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι από τις 4-4-2011, οπότε το σπήλαιο και το μουσείο Πετραλώνων περιήλθαν στο Δημόσιο και λειτουργούν ως αναδεδειγμένος αρχαιολογικός χώρος και ως δημόσιο αρχαιολογικό μουσείο αντίστοιχα, απαγορεύεται η ξενάγηση σ' αυτά από μη πιστοποιημένους ξεναγούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 710/1977 Περί ξεναγών. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της ΑΕΕ κ. Α. Πουλιανός δεν μπορεί να ξεναγεί στο σπήλαιο Πετραλώνων, παρά μόνον ενδεχομένως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις νόμων, ύστερα από σχετική έγκριση.

Στις 18-3-2012 (και όχι στις 4-3-2012 όπως αναφέρεται στο έγγραφο σας) κατά την επίσκεψη μαθητών του 8ου Λυκείου Αμαρουσίου, ο υπεύθυνος συνοδός ζήτησε επίμονα να τους ξεναγήσει στο χώρο ο κ. Α. Πουλιανός (προφανώς ύστερα από συνεννόηση μαζί του, αλλά δίχως προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας). Μολονότι αυτό δεν επιτρέπεται, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του κ. Πουλιανού ως παλαιότερου ανασκαφέα του χώρου, δόθηκε η άδεια να μιλήσει προς τους μαθητές του σχολείου αλλά μόνο στον εξωτερικό χώρο, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή ροή των επισκεπτών στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Δυστυχώς, ο κ. Πουλιανός, αφού αρνήθηκε να σταθμεύσει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης, όπως του υποδείχτηκε, αλλά επέμεινε και έφτασε με αυτό ως το χώρο αναμονής των επισκεπτών, σταθμεύοντας το μπροστά από το εκδοτήριο εισιτηρίων και την είσοδο του σπηλαίου, κατά την ομιλία του άρχισε να καταφέρεται κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά της παρελθούσας και παρούσας (την εν λόγω περίοδο) πολιτικής ηγεσίας αυτού και της χώρας γενικότερα, καθώς και κατά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του προσωπικού αυτής, με συνέπεια να επέμβει ο αρχιφύλακας και να του ζητήσει να περιοριστεί στην παρουσίαση του σπηλαίου δίχως να κάνει παρόμοιες αναφορές. Τότε οι μαθητές του σχολείου, με την ανοχή ή ακόμη και τη συμμετοχή των συνοδών τους καθηγητών, άρχισαν να φωνασκούν καταφερόμενοι κατά του φύλακα, με κίνδυνο να δημιουργηθεί σοβαρό επεισόδιο. Καθώς μάλιστα οι υπόλοιποι επισκέπτες γίνονταν άθελα τους μάρτυρες του επεισοδίου και προκειμένου αυτό να μη λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ο φύλακας έκρινε προτιμότερο να απομακρυνθεί διακριτικά.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο αρμόδιος φύλακας δεν έκανε τίποτε άλλο παρά μόνο κατέβαλε προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την προστασία της αξιοπρέπειας της Υπηρεσίας του. Δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς εκφράσεις που χρησιμοποίησε, ωστόσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τόσο αυτός όσο και οι άλλοι φύλακες του χώρου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις πολλές χιλιάδες επισκεπτών που υποδέχονται ετησίως, και ειδικότερα κατά την αναφερόμενη περίοδο, πάντοτε με ευπρέπεια και ευγένεια. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει σαφώς ότι το εν λόγω επεισόδιο προκλήθηκε από τη συμπεριφορά του κ. Πουλιανού καθώς και από το περιεχόμενο της ομιλίας του.

Τελειώνοντας, επισημαίνουμε τη ριζική μεταβολή που έχει επέλθει στη λειτουργία και διαχείριση του σπηλαίου Πετραλώνων ύστερα από την καθόλα νόμιμη αποβολή της ΑΕΕ από το χώρο και την εγκατάσταση σ' αυτό του Δημοσίου δια της αρμόδιας υπηρεσίας του. Επομένως καλό θα είναι να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να μην γίνονται προσπάθειες αμφισβήτησης της αρμοδιότητας του Ελληνικού Δημοσίου με αυθαίρετες ενέργειες, οι οποίες προκαλούν εντάσεις και προστριβές. Η υπηρεσία μας και το προσωπικό της που εργάζεται στο σπήλαιο Πετραλώνων δεν έχουν κανένα λόγο να μην αντιμετωπίζουν τον κ. Πουλιανό μέσα στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού και της ευγενούς υποδοχής που απολαμβάνουν όλοι οι επισκέπτες του χώρου, αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να ανεχθούν την προσβολή της τιμής των ιδίων και της υπηρεσίας τους.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας, Ανδρέας I. Ντάρλας, Αρχαιολόγος


 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ