ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

     Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012, αρ. πρωτ. 1833

                                   

Προς: 1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

           2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΤ

                       3. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

                       4. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

                       5. Ε.Ο.Τ. - Ε.Τ.Α.

 

Κοιν:  α) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος

                       β) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (ΕΠΣΒΕ)

                        γ) Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

                        δ) Δήμο Νέας Προποντίδας

                        ε) Δημοσιογράφο κα Ρ. Καρατζαφέρη

 

Θέμα: Δηλώσεις στη «newsbomb» του Προϊσταμένου της ΕΠΣΒΕ κ. Α. Ντάρλα.

 

Σχετ: Α) Το δημοσίευμα της «newsbomb.gr» της 27-01-2011.

          Β) Το  1827 / 2-12-2011 έγγραφό μας.

          Γ) Το 72/13-1-2012 έγγραφο της ΕΠΣΒΕ, διαβιβασθέν με το υπ. αρ. 2974 π.έ.

          (Σημ: τα ανωτέρω σχετικά, όπως και το παρόν αναρτώνται στο διαδίκτυο).

 

Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Με το Γ΄ σχετικό η ΑΕΕ πληροφορήθηκε δια «στόματος» ΕΠΣΒΕ ότι πράγματι ο Προϊστάμενός της έδωσε συνέντευξη στη «newsbomb» με το περιεχόμενο του Α΄ σχετικού. Έτσι, επιβεβαιώθηκε πως δεν ήταν κάποια παρανόηση εν τη ρύμη του λόγου του, αλλά ότι όντως είπε: «…Ανάλογα με των Πετραλώνων, είναι άλλα δυο κρανία που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο Αθηνών, της ίδιας χρονολογικής αξίας». Επίσης, παρόλο που στην ίδια συνέντευξη έγινε χρήση της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας, o κ. Ντάρλας αναφέρει ότι τις πιο πάνω απόψεις (ως επί το πλείστον… και κατά συνέπεια !;) διετύπωσε μόνο ως «ειδικός επιστήμονας» και όχι ως «Προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ».

                        Από την άλλη όμως, επί των ερωτημάτων που θέτει η ΑΕΕ, επικαλούμενη το γεγονός ότι θίγεται (ή έστω αντιεπιστημονικά αποσιωπάται) το επιστημονικό της έργο, δίνεται μόνο η «πασιφανής» (!;) απάντηση ότι πρόκειται για τα κρανία που προέρχονται από το Απήδημα της Μάνης, αλλ’ όχι και για το ποία είναι η ίδια «χρονολογική τους αξία» (γιατί άραγε;).

Ως γνωστό στα κατώτερα στρώματα του συγκεκριμένου σπηλαίου της Μάνης βρέθηκαν δύο ανθρώπινα κρανία που χρονολογήθηκαν από περίπου 40.000 έως 200.000 έτη, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (την οποία επικαλείται επίσης ο κ. Προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ, δεδομένα που απαντώνται και στο διαδίκτυο). Εξάλλου, κατά τη δική του άποψη, τα λίθινα τέχνεργα του Απηδήματος περισσότερο προσεγγίζουν την ηλικία των 40.000 ετών της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής.

Θα έπρεπε επίσης ο κ. Ντάρλας να μην «παραγνωρίζει» ότι σύμφωνα με τις έρευνες της ΑΕΕ το κρανίο των Πετραλώνων χρονολογείται τουλάχιστον στις 700.000 χρόνια της Κατώτατης Παλαιολιθικής (κατ’ άλλους πάλι στα 70.000, 150.000 ή 500.000 έτη). Έτσι παραμένει αδιευκρίνιστο, ακόμα και σε επίπεδο απόψεων ενός απλού ειδικού, ποία είναι η ίδια «χρονολογική αξία»: εκείνη των 40.000, 70.000, 150.000, 500.000 ή 700.000 ετών; Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρόμοια θέματα «χρονολογικής αξίας» θα ήταν καλύτερα να διευκρινίζονται άμεσα, καθώς οιοσδήποτε θα μπορούσε έμμεσα να υποθέσει ότι στο Απήδημα βρέθηκαν κρανία 700.000 ετών ή ότι το κρανίο των Πετραλώνων μπορεί να είναι ακόμα και λιγότερο από 40.000 χρόνων.

Αφού λοιπόν στη συνέντευξη δεν αναφέρεται οιαδήποτε ηλικία (και δη εκείνη των 700.000 ετών), πράγματι οι αδιευκρίνιστες επισημάνσεις της ΕΣΠΒΕ στρέφονται εναντίον των επιστημονικών μας συμπερασμάτων. Εξ αιτίας τούτου στις 2-12-2011 αναφέραμε ότι «έχουμε κάθε έννομο συμφέρον να σας ζητούμε, παράλληλα με τα ανωτέρω ερωτήματα… ποία άραγε είναι η ίδια χρονολογική αξία που αναφέρει η newsbomb»; Προφανώς ο πρώτος πληθυντικός («έχουμε») δεν αναφερόταν στη Γενική μας Γραμματέα, όπως διαστρεβλωτικά υπονοείται με το Γ΄ σχετικό, αλλά στην ΑΕΕ, που βάσει του καταστατικού της, σκοπό έχει να προστατεύεται και όχι να παραποιείται η πολιτισμική - παλαιοανθρωπολογική κληρονομιά του τόπου. Η επίκληση στο έννομο συμφέρον μας έγινε ώστε ο κ. Προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ να υποχρεωθεί σε απάντηση, και όχι βέβαια για να στερηθεί τον οποιοδήποτε «στίβο επιστημονικής αναζήτησης και σκέψης». Εξάλλου είναι αδιανόητο ένα δημόσιο έγγραφο, όπως η αναφορά ενός Προϊσταμένου υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ, να βρίθει ανακριβών «επισημάνσεων» και ταυτόχρονα να εξαπολύει ανεπίτρεπτα επίθεση με ειρωνικές εκφράσεις και υπαινιγμούς (εξάκις !;) κατά της Γενικής Γραμματέως, καθώς και κατά της ΑΕΕ (όπως π.χ. σχετικά με τις μελέτες μας στο κρανίο των Πετραλώνων ή ότι το ερώτημά μας διατυπώθηκε δήθεν αργοπορημένα μετά παρέλευση 10 μηνών, λες και υπάρχει χρονικό περιθώριο να τίθενται ερωτήσεις για τις πράξεις ή τις γνώμες ενός κρατικά αμειβόμενου οργάνου, συχνά με ευρωπαϊκά κ.ά. δανεικά χρήματα).

Φέρεται να αγνοεί (;) ο κ. Ντάρλας, και μάλιστα ηθελημένα (αφού υπήρξε μέλος της), ότι η ΑΕΕ είναι επιστημονικό Σωματείο και τα έγγραφά της δεν υπογράφει το οιοδήποτε μέλος, αλλά είτε ο Πρόεδρος ή το αρμόδιο, σύμφωνα με το καταστατικό της, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Γενική Γραμματέας, ανεξάρτητα αν αναφέρονται σε επιστημονικά ή άλλα θέματα; Τούτο ισχύει σε όλα τα Σωματεία που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα…  Τί δεν αντελήφθη – και, μάλιστα, του «προκάλεσε εντύπωση» (!;) – ο κ. Προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ και θεωρεί σε υπηρεσιακό έγγραφο την ανωτέρω νόμιμη διαδικασία ως δήθεν «ενδεικτική της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουμε την επιστήμη μας»;;

Πέραν όλων των παραπάνω, ο  κ. Ντάρλας, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, είναι «ειδικός επιστήμονας» με διδακτορικό στην Αρχαιολογία και όχι στην Παλαιονθρωπολογία. Οπότε, αφού δεν είναι Ανθρωπολόγος, πώς εμφανίζεται «επιστημονικά αρμόδιος» για τη χρονολόγηση των κρανίων από τα Πετράλωνα και εκείνων του Απηδήματος; Η ΑΕΕ ασφαλώς διαθέτει ειδικούς Ανθρωπολόγους – Παλαιοανθρωπολόγους, ώστε επί των ανωτέρω ζητημάτων οι απόψεις, οι ενστάσεις και οι παρατηρήσεις να παρατίθενται στο από 1827 / 2-12-2011, αλλά και το παρόν έγγραφο. Επιβεβαιώνονται έτσι δυστυχώς ξανά οι προ διμήνου (ακόμα αναπάντητες) σχετικές αναφορές μου προς τη  Βουλή των Ελλήνων.

Όταν λοιπόν το δημοσίευμα της «newsbomb.gr» γράφει ότι τα παραπάνω αποτελούν δηλώσεις του Προϊστάμενου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος, πώς να πάει ο νους τού αναγνώστη στο ότι ο συνεντευξιαζόμενος ομιλεί όχι με την ιδιότητα του Προϊσταμένου, αλλά ενός απλώς ειδικού και πάλι ούτε καν στην Ανθρωπολογία;

             Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να εξεταστεί αρμοδίως η απαράδεκτη συμπεριφορά που είναι πρόδηλη στο Γ΄ σχετικό έγγραφο της ΕΠΣΒΕ, καθώς και να μεριμνήσετε να δοθεί επιτέλους ξεκάθαρη και χωρίς άλλες υπεκφυγές απάντηση για το ποία είναι η ίδια «χρονολογική αξία» (κατά τον Προϊστάμενο της ΕΠΣΒΕ), των προαναφερόμενων κρανίων αφενός μεν του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων, αφετέρου δε εκείνων από το Απήδημα της Μάνης. Ειδάλλως, ας γίνει έστω και για μια φορά παραδεχτό ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, εξ αιτίας των οποίων εν πολλοίς εξόκειλε οικονομικά ολόκληρη η χώρα, διέπραξαν και αυτές κάποτε έστω και ένα σφάλμα.

Εν αναμονή των ενεργειών σας και της άμεσης ενημέρωσής μας. 

    Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Ε., Δρ Άρης Πουλιανός

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ