ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

       ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471

                          

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2012, αρ. πρωτ. 1829

 

Αξιότιμο Πρωθυπουργό (αρ. πρωτ. Κ 182) κ. Λουκά Παπαδήμο,

Σας διαβιβάζω έγγραφο, που πρωτοκολλήθηκε στο ΥΠΠΟΤ, και στο οποίο καταγγέλλεται η συνεχής και μέχρι αυτή τη στιγμή προσπάθεια των υπηρεσιών του να προσποριστούν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, επιδεικνύοντας ουσιαστικά το δικό μου έργο. Είναι γνωστή η πίεση που υφίστασθε τελευταία, αλλά και για τις σκανδαλώδεις εις βάρος μου επιδοτήσεις του ΥΠΠΟΤ θα ήθελα να είχα τη δική σας γνώμη προτού προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ αδιανόητο οι Έλληνες και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι να επιδοτούν παρανομίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής, για το Δ.Σ., Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Ε., Δρ, Καθηγητής Άρης Ν. Πουλιανός, τ. Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού

 

 

ΥΓ: Περισσότερα σχετικά στοιχεία  έχουν επίσης σήμερα αναρτηθεί στις διαδικτυακές σελίδες:

1. http://www.aee.gr/hellenic/1st%20month/1st%20of%20month.html, 

2. http://www.aee.gr/hellenic/98%20Archive/1980-1989/1983/830610%20%C1%CA%D1%CF%D0%CF%CB%C9%D3.htm και

3. http://www.aee.gr/hellenic/98%20Archive/2010-2019/2012/120120%20To%20culture%20therapy.htm)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ