Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Ιανουάριος 2012)

 

 

 

Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου προέρχονται από τους χώρους της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της τέχνης. Η επιστημονική συγκρότηση και το κύρος τους αποτελούν εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου και τη συμβολή του στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σημερινή (7-11-2011) σύνθεση (: σε μεταφορά εδώ 18-1-2012 από τη διεύθυνση του διαδικτύου http://www.yppo.gr/0/kas/kas.meli_gr.jsp) του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ.83/42586/29.4.2011 Υ. Α. και τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/88779/19.9.2011, ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/Φ83/107376/7.11.11 τροποποιήσεις Απόφασης) έχει ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Λίνα Μενδώνη
Πρόεδρος, Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ

2.Μαυρίκας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΠΟΤ

3.Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΤ

4.Ευγενία Γατοπούλου
Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

5.'Αλκηστις Παπαδημητρίου
Προϊσταμένη της Δ` Ε.Π.Κ.Α.

6.Αριστέα Καββαδία
Προϊσταμένη της 1ης Ε.Β.Α.

7.Ελένη Μπάνου
Προϊσταμένη της Β` Ε.Π.Κ.Α.

8.Δημήτριος Αθανασούλης

Προϊστάμενος της 25ης Ε.Β.Α.

9.Ευγενία Χαλκιά
Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (Αθήνα).

10.Νικόλαος Σταμπολίδης

 

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

11.Αναστασία Τούρτα
Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΤ

12.Λυδία Παλαιοκρασσά
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13.Διαμαντής Τριαντάφυλλος
Επίτιμος Διευθυντής του ΥΠΠΟΤ

14.Μανώλης Κορρές
Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

15.Παναγιώτης Βαλαβάνης

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

16.Ηλίας Μαριολάκος

Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

17.Αμαλία Κουδούνη

Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Πολυξένη Αραπογιάννη
Προϊσταμένη της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α.

2.Δασκαλαντωνάκης Νικόλαος
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΤ

3.


4. Κωνσταντίνος Φρισήρας
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων

5. Βασιλική Σισμάνη-Αδρύμη
Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Θεσσαλικών Σπουδών.

6. Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη
Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

7. Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση
Προϊσταμένη της ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.

8.Μαρία Μιχαηλίδου
Προϊσταμένη της 4ης Ε.Β.Α.

9.Αναστασία Κουμούση
Προϊσταμένη της 6ης Ε.Β.Α.

10.Αλίκη Μουστάκα
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Α.Π.Θ.

11.Ελένη Τσοφοπούλου- Γκίνη
Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΤ

12.Παυλίνα Καραναστάση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

13.Άλκηστη Χωρέμη
Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΤ

14.Γεώργιος Καραδέδος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Α.Π.Θ.

15.Παναγιώτα Μποζάνα- Κούρου
Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

16.Νικόλαος Ζούρος

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

17.Αλέξανδρος Ξυντάρης
Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.