ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Θεσσαλονίκη, 10-1-2012

 

του Ανδρέα Ι. Ντάρλα, Προϊσταμένου

της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

 

Προς την

 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος

(Αρ. Πρωτ. 72, ελήφθη 13-1-2012)

 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος

 

Αφού έλαβα γνώση των ερωτημάτων που θέτει η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1827/2-12-2011 έγγραφό της, επισημαίνω ότι η διατύπωση επιστημονικών εκτιμήσεων και σκέψεων είναι κατά το πλείστον ανεξάρτητη από τις διοικητικές αρμοδιότητες ενός προϊσταμένου. Κατά συνέπεια τις απόψεις για τις οποίες με εγκαλεί η ΑΕΕ δεν θα μπορούσα να τις εκφέρω για λογαριασμό της υπηρεσίας (ως προϊστάμενος αυτής), αλλά αποτελούν προσωπικές μου απόψεις και τις διατύπωσα ως ειδικός επιστήμονας και γνώστης του θέματος. Για το λόγο αυτό και απαντώ ατομικά, με την παρούσα αναφορά μου, ως επιστήμονας-μέλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Κατ’ αρχάς έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις:

 

1. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη συνομιλία μου με τη δημοσιογράφο χρονολογείται από τον Ιανουάριο του 2011 (και βέβαια ήταν σε γνώση της ΑΕΕ, αφού έχει επισημανθεί από τότε στον ιστότοπό της, με σχετική παραπομπή), ανακύπτει εύλογα το ερώτημα γιατί το θυμήθηκαν τώρα.

 

2. Οι απαντήσεις μου στη δημοσιογράφο δεν εδόθησαν καθόλου εν τη ρύμη του λόγου ούτε οφείλονται σε παρανόηση, αλλά βασίζονται στις παγιωμένες επιστημονικές απόψεις επί του θέματος, όπως καταγράφονται στη διεθνή και επιστημονική βιβλιογραφία

 

3. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το έγγραφο με το οποίο η ΑΕΕ κάνει παρατηρήσεις επί επιστημονικών απόψεών μου δεν το υπογράφει κάποιο από τα μέλη του ΔΣ της ΑΕΕ που θεωρείται ειδικός επί του θέματος, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά η κυρία Μανωλαράκη, η οποία μάλλον δεν είναι ανθρωπολόγος (ούτε πρέπει να έχει σχέση με την παλαιοανθρωπολογία), αφού είναι άγνωστη στην επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον επί θεμάτων παλαιοανθρωπολογίας. Να υποθέσω ότι οι αρμόδιοι της ΑΕΕ την θεωρούν ως την πιο ειδική από τα μέλη τους (ακόμη και από τους ίδιους) επί ανθρωπολογικών θεμάτων ή να το θεωρήσω ως ενδεικτικό της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουν την επιστήμη τους;

 

Ειδικότερα επί των ερωτημάτων που θέτει η ΑΕΕ:

Α. Η άποψή μου για την ηλικία του ανθρώπου των Πετραλώνων και των κρανίων του Απηδήματος, αφού είναι πασιφανές ότι περί αυτών γινόταν λόγος, δεν θα μπορούσε να στηρίζεται σε διοικητικά έγγραφα, αλλά στην επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και διεθνή.

 

Β. Ως ειδικός επιστήμονας με πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στη μελέτη της Παλαιολιθικής Εποχής, θέλω να πιστεύω ότι είμαι ειδικός επί του θέματος και δικαιούμαι να εκφέρω γνώμη (τουλάχιστον πολύ περισσότερο από την κυρία Μανωλαράκη). Επισημαίνω ότι, εκτός από το πτυχίο αρχαιολόγου που διαθέτω, έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη «Γεωλογία του Τεταρτογενούς, Παλαιοανθρωπολογία, Προϊστορία», ενώ από τον ίδιο κύκλο σπουδών έχω λάβει και το διδακτορικό μου δίπλωμα (με ειδίκευση στην παλαιολιθική αρχαιολογία). Δεν μπορώ όμως να μην εκφράσω την κατάπληξη μου για το γεγονός ότι αυτή που αμφισβητεί την αρμοδιότητα μου επί του θέματος δεν είναι κάποιος ειδικός επιστήμονας αλλά η κυρία Μανωλαράκη, η οποία, όπως σημείωσα και παραπάνω, είναι παντελώς άγνωστη στους επιστημονικούς κύκλους της Προϊστορίας-Παλαιοανθρωπολογίας. Θα της ήμουν υπόχρεος αν με ενημέρωνε για την επιστημονική της σχέση με τα εν λόγο γνωστικά αντικείμενα.

 

Γ. Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η ΑΕΕ (ή μήπως η ίδια η κυρία Μανωλαράκη;) έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με το κρανίο των Πετραλώνων, έχω να απαντήσω ότι κανείς από την ΑΕΕ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει πρωτογενή μελέτη του κρανίου των Πετραλώνων, αφού δεν το έχει πάρει καν στα χέρια του, δεδομένου ότι αυτό φυλάσσεται αδιάλειπτα στο ΑΠΘ από την ημέρα της ανακάλυψής του μέχρι σήμερα και δεν έχει χορηγηθεί σε κανένα μέλος της ΑΕΕ άδεια εξέτασής του (εκτός, βέβαια, αν η κ. Μανωλαράκη εννοεί βιβλιογραφική μελέτη, «εκ του μακρόθεν»).

 

Τέλος, επειδή η κυρία Μανωλαράκη επικαλείται έννομο συμφέρον της, προφανώς για να στραφεί εναντίον όσων εκφράζουν αντίθετη γνώμη με τη δική της, καλό θα ήταν να γνωρίζει ότι τέτοια μέσα και υπονοούμενα είναι παντελώς ξένα στο στίβο της επιστημονικής αναζήτησης και σκέψης.

 

Ο αναφέρων (υπογραφή) Α. Ντάρλας

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ