2010 (: 18 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2010

Αναφορς και δεδομνα

στο διαδκτυο σχετικ με τις κλιματικς αλλαγς.

 
Jan. - 2010

Climate change reports and data in the Internet.

 
Ιαν. - 2010

Εκτενς βιβλιογραφα

για τις κλιματικς αλλαγς, δημοσιεθηκε

σελ. 241-251.
Jan. - 2010

Extensive Bibliography regadring climate changes published in "Anthropos" pages 241-251.

 

 
04-01-2010

Προτσεις ΥΠΠΟΤ

κατ ΑΕΕ για δθεν χρεωστομενα κλπ.  
04-01-2010

Ministry of Culture proposlas towards the Court against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
10-01-2010

Αγωγ ΥΠΠΟΤ κατ

ΑΕΕ για δθεν χρεωστομενα και για υπλογο διαχειριστ.
10-01-2010

The Ministry of Culture treatment against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
18-01-2010

Ο Νκος Πουλιανς σε εκπομπ της Ππης Τσαπανδου

Για το χρομσωμα Υ και τους ρλους των δο φλων.  
18-01-2010

Nickos Poulianos in a Popi Tsapanidou broadcast, for the Y chromosome and the roles of the two sexes.

   
01-03-2010

Το παγβουνο που

ξεκλλησε λγω "υπερθρμανσης" και οδηγε σε χειμνες...
01-03-2010

The loose iceberg due to "overheating" that leads to winters…

   
01-05-2010

Αρχαιολογικό

Συνέδριο στην Πάφο της Κπρου. .
01-05-2010

Archaeological Conference in Paphos, Cyprus.

  .
06-05-2010

Ο Υπουργς Πολιτισμο κ. Π. Γερουλνος προς ρειο Πγο για ανσυρση κατ αμφοτρων των Πουλιανν.

  .
06-05-2010

The Minister of Culture, Mr P. Geroulanos, towards the Supreme Court of Athens against both Poulianos.

   
19-7-2010 Τα προτεινμενα μτρα

για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του

αρχανθρπου.
19-7-2010

The proposed measures regarding the damages suffered on the Petralona archanthropus skull

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ