ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

 

Αθήνα 12-3-2009, αρ. πρωτ. 1331

 

Προς: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα

Α. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού. (1374)

Β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. (534)

Γ. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων. (21471/3635)

 

Κοιν: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος.

 

Θέμα: Επιτροπή πραγματογνωμοσύνης για διενέργεια επιθεώρησης στο ανθρώπινο κρανίο του Σπηλαίου Πετραλώνων.

 

Τις καταστροφές που έχει υποστεί το ανθρώπινο κρανίο του Σπηλαίου Πετραλώνων (το σημαντικότερο κινητό εύρημα της Ελλάδας), καταγγέλλουμε προς το ΥΠ.ΠΟ. από πλέον της 25ετίας (πρβλ., και σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, 1245/ 16-9-2005 - επτασέλιδη έκθεση, 1251/ 27-10-2005 και 1298/ 31-12-2007). Όμως, αντί αναλυτικής και διεξοδικής απάντησης στα καταγγελλόμενα και συγκεκριμένες, από τις προτεινόμενες εκ μέρους μας προτάσεις δράσης για πραγματογνωμοσύνη κλπ, λάβαμε το ανεπαρκέστατο από διοικητικής πλευράς 3059/ 15-1-2008 έγγραφο, με υπογραφή του νυν αρχαιολόγου προϊσταμένου της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας κ. Α. Ντάρλα, όπου συντομότατα (ίσα-ίσα σε μια φράση) αναφέρεται: Όσον αφορά την κατάσταση του κρανίου των Πετραλώνων και τις συνθήκες φύλαξής του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αυτές κρίνονται ικανοποιητικές.

Επανήλθαμε (13087/ 28-1-2008) προς την ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ., επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω υπάλληλος, κατά τη γνώμη μας, ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντα που του ανέθεσε η Πολιτεία, για την προστασία των πολιτισμικών μας αγαθών και εν γένει του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό γιατί, πέραν όλων των άλλων, δεν είναι καν ειδικός επί θεμάτων παλαιοανθρωπολογίας, οπότε αφ εαυτού δεν είναι σε θέση να κρίνει ικανοποιητικά αντίστοιχα ζητήματα, καθότι επίσης δεν επικαλέστηκε κάποια πραγματογνωμοσύνη, πόρισμα επιστημόνων ή άλλα τεκμήρια-κριτήρια, την ώρα που οπωσδήποτε προέχει η διερεύνηση των καταγγελιών. Εύλογα προβάλλαμε το γεγονός ότι με ανάλογες υπεκφυγές (πιθανόν και διαπλεκόμενες συγκαλύψεις), δεν αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Ούτε όμως και αυτή τη φορά η Διοίκηση αισθάνθηκε την υποχρέωση, που εκ του Νόμου έχει, να δώσει κάποιες εξηγήσεις.

Έτσι, αναγκαστήκαμε (28-5-2008/ 8230) να προσφύγουμε στον Συνήγορο του Πολίτη, καθότι η προαναφερόμενη απάντηση (στο 3059/ 15-1-2008) δεν αφορούσε κάποια ερώτησή μας (δεν ερωτούσαμε δηλαδή αν είναι ικανοποιητική η κατάσταση διατήρησης ή καταστροφής του κρανίου). Η αιτιολογία της προσφυγής μας ήταν ότι το ως άνω έγγραφο της ΕΠΣΒΕ αποτελεί καταφανή μη απάντηση και μη αντιμετώπιση των θιγομένων ζητημάτων, όντας τουλάχιστον παραπλανητική.

Αίφνης, με το από 4-2-2009/32670 έγγραφο του ΑΠΘ (επισυνάπτεται), πληροφορηθήκαμε ότι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας (σχετικό έγγραφο αριθμ. 2693/11-11-08), συγκρότησε επιτροπή για τη διενέργεια επιθεώρησης πραγματογνωμοσύνης στο ανθρώπινο κρανίο του Σπηλαίου Πετραλώνων. Οπωσδήποτε είναι τουλάχιστον παράδοξο να ενημερωνόμαστε από το ΑΠΘ και όχι από το ΥΠ.ΠΟ, προς το οποίο αρχικά αποταθήκαμε για το ζήτημα. Ενώ δηλαδή εξ αιτίας των δικών μας εγγράφων επί του αιώνα, αναγκάζεται το ΥΠ.ΠΟ. να ενεργήσει επιτέλους το αυτονόητο, επιτελώντας το καθήκον του, και να παραδεχτεί ότι μια αντίστοιχη πραγματογνωμοσύνη ήταν απαραίτητη σε θέματα αρμοδιότητάς του, εμείς δεν ενημερωνόμαστε από εσάς.

Για τους ανωτέρω λόγους σάς παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αφενός γιατί δεν είχαμε άμεση πληροφόρηση επί του θέματος εκ μέρους σας, και αφετέρου να μας κοινοποιήσετε το προαναφερόμενο έγγραφο 2693/11-11-08 της ΕΠΣΒΕ, μαζί με τα ονόματα των συμμετεχόντων στην επιτροπή και τις σχετικές συνοδευτικές αποφάσεις κλπ του ΥΠ.ΠΟ.

Πέρα από το απόκρυφο των ως άνω ενεργειών της ΕΠΣΒΕ (αλλά και αντιφατικό καθότι εάν αρχικά ήταν ικανοποιητική η κατάσταση του κρανίου των Πετραλώνων, προς τι άραγε η πραγματογνωμοσύνη αργότερα;), θεωρούμε επίσης αδιανόητο να μη συμμετέχει στην επιτροπή ο Δρ Νίκος Α. Πουλιανός, ο μόνος παλαιοανθρωπολόγος που διαθέτει το ΥΠ.ΠΟ, βάζοντάς μας στην υποψία ότι η όλη υπόθεση βαίνει για άλλη μια φορά προς κουκούλωμα, όσον αφορά τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών.

Βάσει τέλος των προαναφερομένων (επί των οποίων εφόσον δεν συμφωνείτε σε κάποιο σημείο, σας καλούμε να μας διευκρινιστεί σε τι), σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ποίο λόγο ο Δρ Νίκος Α. Πουλιανός αποκλείστηκε της ως άνω επιτροπής. Επίσης, να μεριμνήσετε για την άμεση ενσωμάτωσή του σε αυτή, με κύριο γνώμονα το συμφέρον του Δημοσίου, καθόσον είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι επισημάνσεις του θα είναι μοναδικές και πολύτιμες, τόσο για την κατάσταση διατήρησης του κρανίου των Πετραλώνων, όσο και τις συνθήκες φύλαξής του.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ