2002 (: 14 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

25-02-2002

ΣτΕ απφ. 3576 (προεδρ. κ. Ι. Μαρ) για μη αποβολ ΑΕΕ απ ΣΠ κατ ΥΠΠΟ & κ. Ε. Βενιζλου.

 

 
25-02-2002

Judgment 3576 of the Supreme Constitutional Council of the State (by the presidency of Mrs I. Mari) for non-discharge of the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was asked by the ex. Ministry of Culture and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos.

 

 
15-03-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1030)

Το φλο του ανθρπου των Πετραλνων & λλα δο παρμοια θματα.

 
15-03-2002

The Anthropological Association of Greece (prot. No 1030) towards the Ministry of Culture regarding the gender of Petralona man and two other similar issues.

 

 
01-04-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1037)Σχετικ με την εκτροφ χορων απ τ. υπαλλλους του ΕΟΤ & νυν του ΥΠΠΟ.

 

 
01-04-2002

The Anthropological Association of Greece (prot. No 1030) towards the Ministry of Culture regarding the gender of Petralona man and two other similar issues.

   
25-04-2002

ΥΠΠΟ ΔΙΠΚΑ (υπογραφ της κ. Ν. Βαλκου) προς ΑΕΕ - δθεν απντηση στα ανωτρω, για διοικητικ αδυναμα κλπ

 

.
25-04-2002

Ministry of Culture - Directorship of Prehistoric and Classical Antiquities (signed by Mrs. N. Valakou) towards the Anthropological Association of Greece - supposedly answer above, regarding administrative frailness etc.

 

 
28-06-2002

Ο νος N. 3028 (του κ. Ε. Βενιζλου) για την προστασα των Αρχαιοττων και εν γνει της Πολιτιστικς Κληρονομις.

 

 
28-06-2002

The new low No 3028 (of Mr. E. Benizelos) for the protection of Antiquities and in general of the Cultural Heritage.

 

 
03-07-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1054) προς ΥΠΠΟ: αναφορικ με δημιουργικ σχλια σχετικ με τη δθεν απντηση της 25-4-2002.

 

 
03-07-2002

The anthropological Association of Greece (prot. No. 1054) towards the Ministry of Culture: Regarding creative comments on the alleged response of 25-4-2002

 

 
15-10-2002

Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικς καιδιαχειριστικς λεγχος της ΑΕΕ απ το Υπουργεο Οικονομικν (επ υπουργας Δ. Τσοβλα).

 

 
15-10-2002

The financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (ministry D. Tsovolas).

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ