ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ.-ΚΛΑΣ. APX/TΩN

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20 Ταχ. Κώδικας: 101 88

Πληροφορίες: Γραφείο Διευθυντή Τηλέφωνο : 8201 262 - 8201.662

 

 

Αθήνα. 16 Μαΐου 1997

 

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/12629/208

 

 

Προς: 1. Νομάρχη Χαλκιδικής Fax 0371-23.192

2. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

3. Αστυνομία Νέων Μουδανιών Fax 0373-23.333

4. Κοινότητα Πετραλώνων Fax 0373-71.134

 

Κοιν: 1. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Fax 9220.322

3. ΣΤ Εφορεία Προϊστ.-Κλασ. Αρχαιοτήτων Fax 031 -861.306

 

ΘΕΜΑ: Προστασία Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής.

 

Το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, ως αρχαιολογικός χώρος και αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και προστατεύεται απολύτως και άμεσα από τις αρμόδιες αρχαιολογίας υπηρεσίες του Υπουργείου.

Το Σπήλαιο και τα ευρήματα προστατεύονται με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος και σύμφωνα με τον ΚΝ 6361/32 Περί αρχαιοτήτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Ν. 1127/81, ΦΕΚ 32/Α/10.2.1981). Επομένως οποιαδήποτε ανασκαφική έρευνα ή επανέκθεση του Μουσείου ανήκει στις αρμοδιότητες του ΥΠ.ΠΟ και των υπηρεσιών του. Εκ τούτου παρέπεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια άνευ εγκρίσεως ή αδείας του ΥΠ.ΠΟ, μετά από προηγούμενη γνώμη του Κ.Α.Σ. Είναι αυτονόητο ότι την άδεια αυτή δεν αναπληροί οποιαδήποτε έγκριση ή άδεια οποιασδήποτε άλλης αρχής ή υπηρεσίας.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί άμεσα εκτελεστή πράξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται καλούνται στο μέτρο της αρμοδιότητάς τους αυτογνωμόνως να εκτελέσουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, οι δε λοιπές υπηρεσίες να παρέχουν κάθε αναγκαία για την εκτέλεση συνδρομή.

Ο Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ