1989 (: 20 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

09-02-1989

ΑΥΓΗ:

Η γνωριμα Λοβαρη - Α. Παπανδρου στο σπτι Σκορα, Γεν. Γραμματα του ΕΟΤ.

 
09-02-1989

AVGI (Done):

The acquaintance of Louvaris & A. Papandreou at the house of Skouras, the Secretary General of the Hellenic Organization for Tourism.

 
05-03-1989

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Πς ο "Χμο σπιενς" εξαφνισε τον "'νθρωπο του Νεντερνταλ".

 
05-03-1989

MACEDONIA:

How “Homo sapiens” has eliminated “Neanderthal Man”.

 
17-03-1989

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Οι αρχνθρωποι, πρτοι Ευρωπαοι.

 
17-03-1989

MESSIMVRINI (Midday):

Archanthropusses, the first Europeans.

 
01-05-1989

ΠΛΕ -Ο (Παζοντας):

Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων.

 
01-05-1989

PLAY-O:

The Archanthropus of Petralona.

 

 

Le Floch-Prigent N. (1989) - Scannographie du crâne de Petralona: coupes systématiques dans les trois plans. Première partie: résultats morphologiques. - C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Paris.

Λε Φλοκ – Πριζν Ν. (1989) - Σκανογραφα του κρανου των Πετραλνων: συστηματικς τομς σε τρα εππεδα. Μρος πρτο: μορφολογικ αποτελσματα. - C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Παρσι.

Papastefanou C. & Charalambous S. (1989) - Dating of spelaeothems by radiological methods. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A 281: 406409.

Παπαστεφνου Κ. και Σ. Χαραλμπους (1989) - Χρονολγηση σπηλαιοθεμτων με ακτινολογικ μεθδους. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. Α 281: 406409.

Poulianos N. A. (1989a) - Petralona Cave within Lower-Middle Pleistocene sites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 73: 287-294.

Πουλιανς N. A. (1989a) - Το Σπλαιο Πετραλνων ανμεσα στις τοποθεσες του Κτω-Μσου Πλειστκαινου. Παλαιογεωγραφα, Παλαιοκλιματολογα, Παλαιοοικολογα, 73: 287-294.

PoulianosN. A. (1989b) - Further data on the Lower-Middle Pleistocene Petralona Cave. Proceedings of the 10th Int. Spelaeological Congress: 785-787. Ed. T. Hazslinsky - Takacsne Bolner, Budapest (cf also N. A. Poulianos 1988c & N. A. Poulianos 1990).

Πουλιανς N. A. (1989b) - Περαιτρω δεδομνα σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων του Κτω-Μσο Πλειστκαινου. Πρακτικ του 10ου Παγκσμιου. Σπηλαιολογικο Συνεδρου: 785-787. Βουδαπστη .

Poulianos N. A. (1989c) - Il sito di Petralona e la sua rilevanza per il popolamento umano europeo durante il Pleistocene medio-inferiore. Tesi di dottorato di ricerca presso l´Istituto di Antropologia di Firenze.

Πουλιανς N. A. (1989c) - Η τοποθεσα των Πετραλνων και η συνφει της με τον ευρωπακ ανθρπινο πληθυσμ κατ τη διρκεια του μσου-Κτω Πλειστκαινου. Διδακτορικ διατριβ στο Ινστιτοτο Ανθρωπολογας της Φλωρεντας.

Tsoukala E. (1989) - Contribution to the study of the Pleistocene Fauna of large Mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona Cave Chalkidiki (N. Greece), pp. 360, ph. tab. LXII.

Τσουκαλ E. (1989) - Συμβολ στη μελτη της πλειστοκαινικς πανδας μεγλων θηλαστικν (Σαρκοβρα, Περισσοδκτυλα, Αρτιοδκτυλα) απ το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (Β. Ελλδα), σελ. 360, φωτ. πνακες LXII.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ