1975 (: 9 αρχεα - δεδομνα / files - data)

     
01-01-1975 Επετηρδα νθρωπος ΙΙ Η Παλαιολιθικ εποχ στο Μεσολγγι, Ι. Λαζαρδου κ.λπ σ. 61-69.
26-9-1975 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" σελδα 4 Επιστημ. και Τουριστικ αξιοποηση σπ. Πετραλνων. Ν. Μρτης
05-12-1975 DIE ZEIT:
Der strom des guten Blutes.
 

 

Hemmer H. (1975) - Notes on the phylogenetic position of the Petralona man. J. Human Evolution, 4: 457-459.

Χμμερ Χ. (1975) - Σημεισεις για τη φυλογενετικ θση του ανθρπου των Πετραλνων. J. Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 4: 457-459.

Murrill R. I. (1975) - A comparison of the Rhodesian and Petralona upper jaws in relation to other Pleistocene hominids. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Stuttgart.

Μιοριλ Ρ. Ι. (1975) - Σγκριση των νω γνθων της Ροδεσας και των Πετραλνων σε σχση με λλους πλειστοκαινικος ανθρωπδες. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Στουτγρδη.

Πουλιανς Α. Ν. (1975) - Παλαιοανθρωπολογικς ανασκαφς στα Πετρλωνα. Πρακτικ Αρχαιολογικς Εταιρεας: 131-136. Αθνα.

Poulianos A. N. (1975) - Palaeoanthropological excavations at Petralona. Prakt. Archaeol. Et.: 131-136. Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ