1932 (: 2 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

28-03-1932 Nμος 5350 Περ Αρχαιοττων.  
28-03-1932 (Greek) Low 5350 Concerning antiquities.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ