Οι σημαντικότερες θέσεις κατοίκησης τής Ευρώπης στις αρχές του Μέσου Πλειστόκαινου, 600-700.000 χρόνια πριν. Η σκίαση αναπαριστά το προφίλ τού κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων.

The most significant sites of human habitat in Europe, at the beginning of Middle Pleistocene, 600-700.000 years ago. The shadow represents the profile of the skull of Petralona man.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                    RETURN TO THE CONTENTS