Τα είδη της απολιθωμένης πανίδας του σπηλαίου Πετραλώνων, όπως είναι γνωστά από τις ανασκαφές της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος.       

The Petralona cave faunal list as currently known from the excavations of the Anthropological Association of Greece.

 

Piscis indet.                                                                      PISCIS

 

Bufo cf bufo (Linne')                                                        AMPHIBIA

Pelobates fuscus Laurenti

 

Testudo graeca Linne'                                                     REPTILIA

Testudo sp. (giant)

Varanus intermedius Bolkay

Lacerta cf. trilineata (Betriaga)

Lacerta aff. viridis (Laurenti)

Lacerta sp. (small)

Ophidia indet.

 

Anser anser Linne'                                                             AVES

Aythya ferina Linne'

Fulica atra Linne'

Buthierax pouliani Kretzoi

Falco tinnunculus Linne'

Alectoris sp.

Alectoris graeca mediterranea Maurer-Chauvire'

Predix cf. jurcsaki (Kretzoi)

Scolopacidae indet.

Larus sp.

Columba oenas ssp.

Columba livia ssp.

Columba palumbus Linne’

Strix aluco Linne’

Glaucidium passerinum Linne’

Bubo (?) sp.

Corvus corax Linne’

Pyrrhocorax graculus vetus Kretzoi

Turdus sp.

Lanius minor Gmelin

Prunella collaria Scopoli

Passeriformis indet. I, II

MAMMALIA

 

Erinaceus europaeus praeglacialis Brunner                                 INSECTIVORA

Sοrex minutus Linne’

Sorex cf. runtonensis (Hinton)

Pachyura cf. etrusca (Savi)

Talpa minuta Freudenberg

 

Archanthropus europaeus petraloniensis Α. Poulianos               PRIMATES

 

Rhinolophus sp. indet. I, II                                                           CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum topali Kretzoi

Rhinolophus mehelyi Matschie

Rhinolophus hipposideros Bechstein

Miniopterus schreibersii Kuhl

Myotis sp. indet. I, II

Myotis myotis Borkhausen

Myotis blythi oxygnathus Monticelli

Myotis blythi ssp.

Myotis emarginatus Geoffroy

Myotis cf. daubentonii (Kuhl)

Vespertilio murinus Linne’

Hypsugo savii Bonaparte

Eptesicus sp.

Nyctalus cfr. noctula (Schreber)

Pipistrellus (?) sp.

 

Lepus cf. terraerubrae (Kretzoi)                                                  LAGOMORPHA

Oryctolagus sp.

 

Urocitellus primigenius daphnae Kretzoi                                    RODENTIA

Hystrix sp.

Gliridae indet.

Dryomimus eliomyoides arisi Kretzoi

Parasminthus brevidens Kretzoi

Spalax chalkidikae Kretzoi

Apodemus (Karstomys) mystacinus crescendus Kretzoi

Mus (Budamys) synanthropus Kretzoi

Allocricetus bursae simplex Kretzoi

Lagurus transiens Janossy

L.(Eolagurus) argyropuloi zazhighini Ν. Poulianos

Arvicola cantiana Heinrich

Microtus praeguentheri Kretzoi

 

Canis lupus mosbachensis Soergel                                              CARNIVORA

Cuon priscus Thenius

Xenocyon lycaonoides Kretzoi

Vulpes praeglacialis Kormos

Meles meles atavus ? (Kormos)

Ursus stehlini ? (Kretzoi)

Ursus deningeri Reichenau

Crocuta crocuta praespelaea Schutt

Crocuta petralonae Kurtin

Pachycrocuta brevirostris Aymard

Pachycrocuta perrieri Croizet – Jobert

Panthera leo fossilis Reichenau

Panthera gombaszoegensis Kretzoi

Panthera pardus Linne’

Felis silvestris hamadryas ? (Kurtin)

Homotherium sp.

 

Elephas sp.                                                                                  PROBOSCIDEA

 

Equus cf. mosbachensis (Reichenau)                                            PERISSODACTYLA

Equus (Asinus) hydruntinus ssp.

Equus stenonis petraloniensis Tsoukala

Stephanorhinus hundsheimensis Toula

 

Sus scrofa ssp.                                                                             ARTIODACTYLA

Dama dama ssp.

Cervus elaphus ssp.

Praemegaceros verticornis ? (Dawkins)

Capra macedonica Sickenberg

Bison cf. schoetensacki (Freudenberg)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                    RETURN TO THE CONTENTS