Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ      1986   THE YEARBOOK ANTHROPOS

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος,  11: 1 - 2.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1986. TO CONTINUE OUR RESEARCHES (in Greek). Anthropos,  11: 1 - 2.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. Άνθρωπος,  11: 3 - 9.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1986. COURT DECISION (in Greek). Anthropos,  11: 3 - 9.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1986. APPEAL BY ANTHROPOLOGISTS AT THEIR XI WORLD CONGRESS AGAINST NUCLEAR WAR. Anthropos,  11: 10.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Άνθρωπος,  11: 11 - 12.
PROTSCH R., 1986. A LETTER TO A.A.G. Anthropos,  11: 13.
ΠΡΟΤΣ P., 1986. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.Ε. Άνθρωπος,  11: 13.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. N., 1986. ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  11: 14 - 22.
POULIANOS  ARIS N., 1986. THE STATURE OF THE PETRALONIAN ARCHANTHROPUS (summary). Anthropos,  11: 14 - 22.
GUANJUN SHEN - YOKOYAMA YUJI., 1986. Th-2230/U-234 DATING OF PETRALONA SPELAEOTHEMS. Anthropos,  11: 23 - 40.
ΓΚΟΥΑΝΖΟΥΝ  ΣΕΝ - ΓΙΟΚΟΥΑΜΑ ΓΙΟΥΤΖΙ., 1986. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΕΙΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ Th-230/ U-234. Άνθρωπος,  11: 23 - 40.
PAPASTEFANOU C. - MANOLOPOULOU M. - SAVVIDES E. - CHARALAMBOUS ST., 1986. DOSE RATE MEASUREMENTS IN PETRALONA CAVE FOR ARCHANTHROPUS DATING. Anthropos,  11: 41 - 48.
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ K., ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ M., ΣΑΒΒΙΔΗ  E., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ST., 1986. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟΥ. Άνθρωπος,  11: 41 - 48.
POULIANOS  ARIS N., 1986. OSTEOLOGICAL DATA OF THE LATE-PLEIOCENE ELEPHANT OF PERDIKKAS. Anthropos,  11: 49 - 80.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. N., 1986. ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ. Άνθρωπος,  11: 49 - 80.
PEETERS HANS., 1986. DESCRIPTION OF THE HUMAN PARIETAL FROM ZOELEN (THE NETHERLANDS). Anthropos,  11: 81 - 89.
ΠΕΕΤΕΡΣ XANΣ., 1986. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ ΑΠΌ ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ. Άνθρωπος,  11: 81 - 89.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ A. N., 1986. ΑΧΝΑΡΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  11: 90 - 93.
POULIANOS  ARIS N., 1986. "PRINT" OF A FLOWER IN PETRALONA CAVE (summary). Anthropos,  11: 90 - 93.
STRUHAL EUGEN., 1986. ADAPTATION OF THE LATE-PTOLEMAIC PERIOD POPULATION OF ABUSIR (EGYPT). Anthropos,  11: 94 - 103.
ΣΤΡΟΥΧΑΛ ΕΥΓΕΝΙΟ., 1986. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΖΙΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ(ΑΙΓΥΤΟΣ). Άνθρωπος,  11: 94 - 103.
DESALVO F. - PETTENER  D. - TOMASINI I., 1986. MULTIVARIATE ANALYSIS OF ABO AND Rh GENE FREQUENCY VARIATIONS IN THE PROVINCE OF BOLOGNA. Anthropos,  11: 104 - 110.
ΝΤΕΣΑΛΒΟ Φ. - ΠΕΤΤΕΝΕΡ ΝΤ. - ΤΟΜΑΣΙΝΙ Ι., 1986. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ  Rh ΣΤΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ. Άνθρωπος,  11: 104 - 110.
PETTENER D. - MARTUZZI  F. -VERONESI - LUCCHETI E. - S. DE IASIO., 1986. GENE FREQUENCY DISTRIBUTION IN NORTHERN SARDINIA. Anthropos,  11: 111 - 118.
ΠΕΤΤΕΝΕΡ ΝΤ. -  ΜΑΡΤΟΥΖΗ Φ. - ΒΕΡΟΝΕΣΗ - ΛΟΥΣΕΤΙ  Ε. - Σ. ΝΤΕ ΙΑΣΙΟ., 1986. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ Β. ΣΑΡΔΗΝΙΑ. Άνθρωπος,  11: 111 - 118.
KLEMENTA J., 1986. VARIABILITY OF THE TOES’ LENGTH IN THE DIGITAL FORMULAS OF THE MORAVIAN POPULATION. Anthropos,  11: 119 - 124.
ΚΛΕΜΕΝΤΑ TΖ., 1986. ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ. Άνθρωπος,  11: 119 - 124.
BECKER M. J., 1986. MODERN STUDIES OF HUMAN SKELETAL REMAINS IN HISTORICAL RESPECTIVE. Anthropos,  11: 125 - 150.
ΜΠΕΚΕΡ M. TZ., 1986. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ. Άνθρωπος,  11: 125 - 150.
SKIADAS CHR. H., 1986. SOME NOTES ON THE INNOVATION DIFFUSION PROCESS. Anthropos,  11: 151 - 155.
ΣΚΙΑΔΑΣ XΡΗΣΤΟΣ., 1986. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Άνθρωπος,  11: 151 - 155.
GRAY G. K. - GRAY P. C., 1986. MESOLITHIC CULTURE: ITS GENESIS AND CLIMAX. Anthropos,  11: 156 - 173.
ΓΚΡΕΪ TZ. K., ΓΚΡΕΪ Π. Κ., 1986. Η ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. Άνθρωπος,  11: 156 - 173.
DIMITRAKOPOULOS R. CHANGKAKOTI AMARENDRA., 1986. A STABLE ISOTOPE OF PETRALONA CAVE. Anthropos,  11: 174 - 185.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. - ΤΣΙΑΝΓΚΑΚΟΤΙ Α., 1986. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ. Άνθρωπος,  11: 174 - 185.
ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ K. N., 1986. ΑΝ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΣΑΝ. Άνθρωπος,  11: 186 - 197.
ATAKTIDES K. N., 1986. ROCK ENGRAVINGS IN KAVALA (summary). Anthropos,  11: 186 - 197.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΝΘΡΩΠΟ. Άνθρωπος,  11: 198 - 199.
ANTHROPOS - ED. BOARD., 1986. A JUSTIFICATION OF OUR DATING FOR THE ARCHANTHROPUS (in Greek). Anthropos,  11: 198 - 199.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Άνθρωπος,  11: 199.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ. Άνθρωπος,  11: 200.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος,  11: 200.
THE NEW YORKER’S EDITOR., 1986. A DEMAND. Anthropos,  11: 201.
ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ., 1986. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. Άνθρωπος,  11: 202-203

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                         RETURN TO THE CONTENTS