ΕΠΟΧΗ

Μεσολιθική

 

 

Υ/Μινωϊκή

ΘΕΣΗ

Κύκλωπα

Μονκλού

Βολόσκι

Κνωσός

 

 

Cyclope

Monclus

Voloshki

Knossos

ΑΝΘΡΟΠΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

 

 

 

Martin

 

 

 

1b

μήκος κρανίου (mes.-op.)

 

 

 

185

1

μήκος κρανίου (gl.- op.)

 

18

186

183

1c

μήκος κρανίου (met.-in.)

186??

 

 

(αντίστοιχη περιφέρεια)

265??

 

 

 

 

μήκος κρανίου (met.-op.)

181?

 

 

 

 

βρέγμα-οπισθοκράνιο (br.-op.)

137

 

 

 

(αντίστοιχο ύψος τόξου, h.)

32

 

 

8

πλάτος κρανίου

136

131

133

136

 

κρανιακός δείκτης (index)  I

< 73.1

69.7

71.5

73.5

 

κρανιακός δείκτης (index) II

75

 

74.3

10

 μέγιστο πλάτος μετώπου

118

11

117

117

 

stenion-stenion

114?

 

 

 

30

βρεγματική χορδή

118

121

119

124

27

βρεγματικό τόξο

130

133

13

 

 

αντίστοιχο ύψος (corr. height)

~~24

 

 

 30

33(1)

άνω ινιακή χορδή (l.-in.)

69?

7

58

 

28(1)

άνω ινιακό τόξο    "

71?

62

 

κάτω ινιακή χορδή (in.-op.)

39?

44

 

 

αντίστοιχο ύψος (corr. height

10?

 

 

πάχος οστών (bone thikness):

 

 

 

 

χειλέων μετωπιαίου (met.)  

6

6

 

"  βρεγματικού (parietal)

5

5

 

 

οβέλιο (obelion)

6

5

 

βρέγμα (bregma)

6

7

 

κορυφής (vertex)       

10

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                 RETURN TO THE CONTENTS