Έκκληση Άρη Ν. Πουλιανού στην Κυβέρνηση

 

Την 1η Φεβρουαρίου 2011 ο Άρης Ν. Πουλιανός έκανε έκκληση στα σημαντικότερα στελέχη της Κυβέρνησης με θέμα την προσωρινή μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης για το Σπήλαιο Πετραλώνων, αναφέροντας: Παρά τα όσα έχω πολλαπλώς προσφέρει οικονομικά και επιστημονικά εδώ και 47 χρόνια στο σπήλαιο Πετραλώνων, πληροφορήθηκα (από το διαδίκτυο) ότι εξεδόθη η 88/2011 απόφαση του ΣτΕ για την αποβολή μου από τον χώρο (όπου επίσης διατελώ προσωπικά διευθυντής αμισθί, το ίδιο και ο υποδιευθυντής). Εκεί έχουν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 12 εργαζόμενοι από την Κοινότητα Πετραλώνων - και εν γένει το Δήμο Νέας Προποντίδας. Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα αναβολής εφαρμογής της απόφασης...  

 

Δικαστηρίων συνέχεια και παρελκόμενα

 

Εξάλλου, τέσσερις κλητεύσεις κατά της ΑΕΕ και των Πουλιανών έλαβαν χώρα ενώπιον δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2011. Δύο δίκες αναβλήθηκαν λόγω απεργίας των δικηγόρων. Οι αποφάσεις όμως των άλλων δύο προβλέπεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για την παραπέρα εξέλιξη της υπόθεσης του Σπηλαίου Πετραλώνων, καθώς και για την ασφάλεια του μνημείου και των ευρημάτων του. Όταν οι αποφάσεις αυτές εκδοθούν σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να αξιολογηθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά την πλευρά των πολιτικών και διοικητικών αρχαιολογικών ανώτατων στελεχών. Για το λόγο αυτό αποφεύγεται να δημοσιοποιηθούν προς ώρας τα διάφορα δεδομένα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν με νηφαλιότητα. Εν αναμονή λοιπόν...

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ