ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471


Αθήνα, 15-4-2002, ΑΠ 1045


Προς: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22

Δ/νση Πρ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων


Κοιν: α) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων β) Δ/νση Διοικητικού γ) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Αρδηττού 34 (Αρ. Πρωτ.1345)

Θέμα: Ευθύνες υπαλλήλων σχετικά με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/12629/208 απόφαση.

Στις 16 Μαΐου 1997 εξεδόθη η ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/12629/208 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που διέταξε τη σφράγιση του Σπηλαίου Πετραλώνων και των εγκαταστάσεών του, προβάλλοντας τον παράνομο ισχυρισμό ότι δεν ισχύουν οι αποφάσεις οποιασδήποτε άλλης Αρχής, εννοώντας βέβαια της αποφάσεις των Δικαστηρίων. Την απόφαση αυτή κήρυξε άμεσα εκτελεστή διοικητική πράξη και διέταξε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκτελέσουν «τα σε αυτήν διαλαμβανόμενα», τις δε λοιπές υπηρεσίες να παρέχουν κάθε αναγκαία για την εκτέλεση συνδρομή, δηλαδή να σφραγίσουν τις θύρες προσβάσεως στο Σπήλαιο και τα προ αυτού κτίρια για να αποβάλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το σωματείο μας, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το επιστημονικό μας έργο και παρά την ύπαρξη αντίθετων αποφάσεων των Δικαστηρίων της Χώρας (υπ’ αριθ. 7307/89, 469/94 και 1632/95 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Εφετείου Πειραιώς και του Αρείου Πάγου, αντιστοίχως).
Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε μαζί με τα σχετικά έγγραφα:
1. Ποιοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ εισηγήθηκαν τον ως άνω παράνομο χειρισμό και επομένως ευθύνονται για την οικονομική και διοικητική ταλαιπωρία τόσο τη δική μας, όσο και του Δημοσίου;
2. Ποιοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟ εκτέλεσαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την ως άνω απόφαση;
3. Αποδόθηκαν ευθύνες και ποια ενδεχομένως μέτρα ελήφθησαν;

Με τιμή,
Ο Γενικός Γραμματέαςτης ΑΕΕ