ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

       ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7, ΑΘΗΝΑ 11471       

    Τηλ: 210-3646793, Fax: 210-3632740

  

 

          Αθήνα, 31-8-2009, αρ. πρωτ. 1335

 

Προς: Το Υπουργείο Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα

 

Α) Γραφ. Υπουργού Πολιτισμού, υπόψη κ. Α. Σαμαρά (4692)

Β) Γραφ. Γενικού Γραμματέα, υπόψη κ. Γ. Δραβίλλα (1621)

                                      Γ) Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων, υπόψη κ. Μ. Βλαζάκη (78251/13093)

 

Κοιν: 1) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (2903)

                                       2) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

 

Θέμα: Χρήση καταδικασμένων ψευδομαρτύρων εναντίον μας εκ μέρους της ΕΠΣΒΕ.

 

                   Αξιότιμοι κ.κ.,

 

          Ο Προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ κ. Ανδρέας Ντάρλας  κατέθεσε στις 29.10.2008/ 2559, ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σε βάρος εμένα και του Δρα Νικολάου Πουλιανού (παραθέτοντας διάφορα ψευδή γεγονότα) μηνυτήρια αναφορά, στην οποία αναφέρει ότι τα έτη 1999 και 2005 ενεργήσαμε, εντός του Σπηλαίου Πετραλώνων, ανασκαφές χωρίς την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.

          Όπως ισχυρίζεται ο μηνυτής, αυτή η παράνομη συμπεριφορά προέκυψε κυρίως από τις έγγραφες αντίστοιχες καταγγελίες των επί συμβάσει αρχαιοφυλάκων του ΥΠ.ΠΟ. κ.: Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Χρήστου και Αποστόλου Χατζαρίδη του Φιλίππου, κατοίκων Πετραλώνων Χαλκιδικής. Οι δυο αυτοί μάρτυρες κατηγορίας, είχαν υποβάλλει στις 27.5.2005 την πιο πρόσφατη καταγγελία τους, ισχυριζόμενοι ότι στο Σπήλαιο διενεργούσε παράνομα ανασκαφές ο Ν. Πουλιανός, ο οποίος ακολούθως άσκησε κατ’ αυτών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αγωγή για προσβολή προσωπικότητας, όσον αφορά τα ανωτέρω ψευδή σε βάρος του κατατεθέντα. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2812/2007 τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, δια της οποίας κρίθηκε με δύναμη δεδικασμένου, ότι όσα σε βάρος μας, οι δυο μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν είναι ψευδή και υποχρεώθηκαν ο κάθε ένας χωριστά να καταβάλλουν ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, το ποσό των 3.000 ευρώ.

          Το ανωτέρω γεγονός (ότι για τις ίδιες κατηγορίες που αναφέρονται στην από 29.10.2008 μήνυση, οι προαναφερόμενοι Κ. Παπαδόπουλος και Α. Χατζαρίδης έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί) απεκρύβη εκ μέρους του κ. Ντάρλα ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Αυτή η ενέργειά του είναι νομικά και διοικητικά απαράδεκτη, που εξάλλου θεωρώ ότι ενέχει το στοιχείο του δόλου εναντίον μας, αφού οπωσδήποτε όφειλε να είχε αναφερθεί σχετικά στην 2559 μηνυτήρια αναφορά του, αντί να το αποκρύβει, ενδεχομένως και από εσάς, ταυτόχρονα δε, καθώς ενεργεί εξ ονόματός σας, σας καθιστά, έστω και ακούσια, συνενόχους των αντίστοιχων πράξεών του.

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις εκ του Νόμου απαραίτητες ενέργειες, για τις οποίες επιθυμούμε να μας κρατάτε ενήμερους, ώστε να σταματήσουν οι προαναφερόμενες παράνομες δραστηριότητες των υπαλλήλων της ΕΠΣΒΕ, που δυστυχώς έρχονται σε συνέχεια πάμπολλων ανάλογων πράξεων από το 1982 μέχρι και σήμερα (υπάρχουν άπειρα αντίστοιχα στοιχεία στους φακέλους του ΥΠ.ΠΟ., που εάν «κατά τύχη» έχουν χαθεί, είμαστε έτοιμοι να σας τα υπενθυμίσουμε). Π.χ. στους ίδιους αρχαιοφύλακες ανετέθη πρόσφατα (3-8-2009), να φυλάσσουν το Σπήλαιο Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό μας Μουσείο. Πέρα από το γεγονός ότι η τοποθέτηση εκεί φυλάκων του ΥΠ.ΠΟ. είναι παράνομη, για λόγους που σας αναλύω στην από 27-8-2009 εξώδικό μου, είναι αδύνατον να λειτουργεί εύρυθμα ο χώρος σε «συνεργασία» με ανθρώπους πολύ χαμηλής παιδείας, τους οποίους μάλιστα έχουμε καταδικάσει αμετάκλητα. Δεν αποτελεί η αντίστοιχη απόφαση «σκόπιμο λάδι στη φωτιά» για προώθηση πιθανών αντεκδικήσεων, αλλά και επιπλέον ψευδών καταγγελιών, κατά παντελή παράβαση σε ό,τι αφορά τη χρηστή διοίκηση, καθώς και όσα στις αποφάσεις τους ορίζουν τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ ΥΠ.ΠΟ. και ΑΕΕ; 

 

                                                      Ο Διευθυντής του Σπηλαίου και του

Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων

 

 

   Δρ Άρης Ν. Πουλιανός

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ