Αυγουστιάτικα φύλαξαν, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δικηγόροι και είναι κλειστά τα δικαστήρια, την ίδια ώρα που ο Άρης Πουλιανός αντιπροσώπευε την Ελλάδα στην Κίνα και επισκεπτόταν τον χώρο που έζησαν οι Αρχάνθρωποι του Πεκίνου, οι εδώ ΥΠΠΟ-πολέμιοί του απεργάζονταν κακόγουστα σχέδια, με αποτέλεσμα την παρακάτω:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (περιληπτικά)

Της ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οδός Δαφνομήλη 5-9, Αθήνα - ΚΑΤΑ της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ–ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ναυαρίνου 28, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κοινοποιείται 1) Υπουργό Πολιτισμού, 2)Υπουργό  Τουριστικής Ανάπτυξης 3) Εταιρία  Τουριστικής Ανάπτυξης Ε.Τ.Α – ΑΕ

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1621/3.8.2009 έγγραφό σας, μας γνωστοποιήσατε, ότι από στις 3-8-2009, τοποθετήσατε στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων τους, με αορίστου χρόνου, υπαλλήλους της υπηρεσίας σας: α) Ι. Χατζαρίδη, β) Α. Χατζαρίδη και γ) Κ. Παπαδόπουλο, κατοίκους Πετραλώνων Χαλκιδικής, με αρμοδιότητα, τη φύλαξη και τον έλεγχο του αρχαιολογικού χώρου, του μνημείου και των, από εκεί προερχόμενων, αρχαιολογικών ευρημάτων. Στις 20-8-2009 παρουσιάστηκε στο  χώρο του Σπηλαίου ο προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ Ανδρέας Ντάρλας, συνοδευόμενος από τους τρεις ως άνω φύλακες και μας ενημέρωσε ότι η από κοινού εμφάνιση τους εκεί έχει την έννοια της εγκατάστασης αυτών στο χώρο.

Επί  του θέματος αυτού , η ΑΕΕ εκθέτει τα  εξής: ο προϊστάμενος της ΕΠΣΒΕ, αγνοεί το συμβατικό και νομικό καθεστώς που ισχύει στο χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων, ενώ όφειλε ως εκ της θέσεώς του και λόγο του μεγάλου χρονικού διαστήματος που βρίσκεται σε αυτή (θέση) να γνωρίζει το ειδικό αυτό καθεστώς. Αυτή  δε η άγνοια οδηγεί τον συγκεκριμένο διευθυντή της δημόσιας υπηρεσίας, στην οποία είναι διορισμένος, να λαμβάνει πολλές φορές αποφάσεις διοικητικής φύσεως, οι οποίες αφορούν το σπήλαιο Πετραλώνων και οι οποίες είναι σοβαρά επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον και δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα «ειδικής διαφθοράς» και γενικότερα ανωμαλία στην έννομη και αρμονική συνεργασία της ΑΕΕ και υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. Ειδικότερα  ο συγκεκριμένος προϊστάμενος αλλά και κάθε άλλος παράγων του ΥΠ.ΠΟ, όφειλε να γνωρίζει και αν δεν το γνωρίζει βαρύνεται με βαρεία αμέλεια, ότι την ευθύνη, ως δικαίωμα και υποχρέωση, φύλαξης, συντήρησης και διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου του Σπηλαίου Πετραλώνων, την έχει συμβατικά και συνεπώς και εκ του νόμου η ΑΕΕ και η οποία για τον σκοπό αυτό έχει προσλάβει, εκτός των άλλων υπαλλήλων για τις λειτουργικές ανάγκες του χώρου του Σπηλαίου, και φύλακες των οποίων οι μισθοί και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονται από την εταιρία μας, αλλά οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τελικά την Ε.Τ.Α  ως εκ του νόμου , διάδοχο του ΕΟΤ. Οι  φύλακες αυτοί που έχουν προσληφθεί από την εταιρία μας, φυλάσσουν σε 24ωρη βάση ακόμη και με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης  όλο τον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων και τις κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως τον εσωτερικό χώρο του Σπηλαίου και του Μουσείου, όπου η ΑΕΕ με επιστημονικό και ειδικευμένο τρόπο έχει εκθέσει για κάθε επισκέπτη του χώρου, τα ευρήματα από τις, στο παρελθόν, ανασκαφές που νόμιμα έχει επιχειρήσει η ΑΕΕ δια των επιστημονικών εκπροσώπων της. Το  δικαίωμα αυτό και η υποχρέωση  της ΑΕΕ, για συντήρηση , φύλαξη και διαχείριση του χώρου και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία του Σπηλαίου Πετραλώνων , στην ουσία δεν αμφισβητήθηκε στα σοβαρά από κανέναν ποτέ μέχρι σήμερα ,αρμόδιο παράγοντα της πολιτείας , αφού το δικαίωμα αυτό της ΑΕΕ έχει κριθεί αμετάκλητα με δικαστικές αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας. Συνεπώς η τοποθέτηση των τριών ως άνω  υπαλλήλων στο χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων με αρμοδιότητες φύλαξης  του χώρου είναι παράνομη και δεν την αποδεχόμαστε και οφείλετε , να ανακαλέσετε την απόφαση τοποθέτησης των

Ανεξάρτητα  από τη διαπίστωση, ότι η τοποθέτηση αυτή των τριών φυλάκων, όπως ισχυριστήκαμε παραπάνω είναι παράνομη και αυθαίρετη, ενέχει και «στοιχεία διοικητικής διαφθοράς», και αλόγιστης σπατάλης του δημοσίου χρήματος. Πρόκειται δηλαδή για μια ακόμη, χωρίς καμία αναγκαιότητα απόφασή σας, η οποία συνιστά προκλητική κακοδιοίκηση ως προς το ζήτημα του Σπηλαίου Πετραλώνων. Αν  πάλι είχατε αργόσχολους δημόσιους υπαλλήλους και δεν είχατε τον τρόπο να τους τοποθετήσετε σε άλλο αρχαιολογικό χώρο αυτό σημαίνει έλλειψη οργανωτικής δομής στην συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς η φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου  του Σπηλαίου Πετραλώνων συμβατικά και νόμιμα , έχει ανατεθεί στην ΑΕΕ από του έτους 1981 μέχρι σήμερα και η φύλαξη αυτή είναι απόλυτα επιτυχής αφού μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράνομη ανασκαφή η κλοπή ευρημάτων, ούτε η ΑΕΕ που έχει την ευθύνη φύλαξης του χώρου , έχει εγκληθεί ποτέ μέχρι σήμερα, ως προς την υποχρέωση της αυτή , πλην της «ανόητης» κατά την γνώμη μας έγκλησης του Αριστείδη Πουλιανού παρά του πιο πάνω Διευθυντού Ανδρέα Ντάρλα σχετικά με την κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας των τριών ημιτελών κτισμάτων , κατασκευή η οποία επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εξωραϊσμού του αρχαιολογικού χώρου. Και αν υπάρχει ανικανότητα στο συγκεκριμένο διευθυντή να αντιληφθεί και να κατανοήσει την αναγκαιότητα του έργου τούτου , ο Αριστείδης Πουλιανός ως ιδρυτής και πρόεδρος ΑΕΕ που είναι ο δημιουργός του αρχαιολογικού χώρου του Σπηλαίου Πετραλώνων δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν κατωτέρου νοητικού επιπέδου άνθρωπο να διαπράξει τέτοιο δημόσιο έγκλημα. Η τοποθέτηση των τριών ως άνω υπαλλήλων  στο χώρο του Σπηλαίου Πετραλώνων , ως φυλάκων , είναι παράνομη και  επιζήμια στο δημόσιο συμφέρον , διότι η Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης , καλύπτει τις δαπάνες φύλαξης του χώρου , με υπαλλήλους τους οποίους όμως έχει δικαίωμα να τους προσλαμβάνει και τους προσέλαβε μόνο η ΑΕΕ και κανένας άλλος. Η τοποθέτηση συνεπώς άλλων τριών δημόσιων υπαλλήλων ως φυλάκων στο χώρο του Σπηλαίου είναι χωρίς κανένα δημόσιο νόημα και πρόκειται για μια ανόητη αλλά και αδιανόητη τοποθέτηση. Δαπανάται δηλαδή δημόσιο χρήμα με ειδική μορφή σπατάλης και η σπατάλη δημόσιου χρήματος είναι δημόσιο έγκλημα και όποιοι προκαλούν την σπατάλη αυτή διαπράττουν δημόσιο ποινικό και υπηρεσιακό αδίκημα. Ακόμη αν έχετε τρεις αργόσχολους υπαλλήλους και πιστεύεται κύριε προϊστάμενε , ότι με την τοποθέτηση αυτή θα καλύψετε το ήδη αργόσχολο χαρακτήρα των τριών υπαλλήλων , υπολογίζετε και πάλι λάθος και παράγετε την «ειδική διαφθορά» στην δημόσια υπηρεσία. Τρεις δημόσιοι υπάλληλοι αργόσχολοι  στην πραγματικότητα που κατοικούν  μόνιμα στα Πετράλωνα , όπου και ο αρχαιολογικός χώρος του σπηλαίου Πετραλώνων τους τοποθετείτε υπηρεσιακά σε θέσεις που ήδη είναι καλυμμένες από την ΑΕΕ με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου και απλά διότι προφανώς δεν ξέρετε τι να τους κάνετε που είναι ακόμη χειρότερη κακοδιαχείριση, όταν δημιουργούμε κομματικούς δημόσιους υπαλλήλους χωρίς αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Υποψιαζόμαστε ότι κάποιο κομματικό συμφέρον θα επιδιώκετε με την τοποθέτηση αυτή , αφού είναι γνωστή η κομματική  διαδρομή , των τριών ως άνω φυλάκων αλλά και όλων όσων έχουν σχέση με το παρόν ζήτημα.

Επίσης, είναι γνωστό και οφείλατε να το γνωρίζετε και το γνωρίζετε κύριε προϊστάμενε (Ανδρέα Ντάρλα) ότι με τους Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Απόστολο Χατζαρίδη, τους οποίους τοποθετήσατε ως φύλακες, οι σχέσεις μας είναι εχθρικές, αφού βρισκόμασταν και βρισκόμαστε σε δικαστικές εκκρεμότητες (έχουν ήδη αμετάκλητα καταδικαστεί για συκοφαντίες τους εναντίον μας), έξω από την διαπίστωση ότι είναι άκρως πολιτικά επικίνδυνοι στην συμπεριφορά τους, αφού διαδίδουν, ο ένας μάλιστα από αυτούς, ότι θα «εκδικηθούν» ως κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προσωπικά την οικογένεια Πουλιανού. Τέτοιες αντιλήψεις ατόμων που προέρχονται, από καθαρά κομματικό φανατισμό, τυφλώνουν τη λογική και την αίσθηση αντικειμενικής εκτέλεσης του έργου, το οποίο τους έχει ανατεθεί, δημιουργούν άτομα κατωτέρου νοητικού επιπέδου, των οποίων η εκδηλωμένη συμπεριφορά δημιουργεί επικινδυνότητα στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ –ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , για γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για τον Πρόεδρο της ΑΕΕ Αριστείδη Πουλιανό, ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη 27/8/2009

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ